Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Karta usług OR.III.-1 - wydanie dowodu osobistego

- wniosek o wydanie dowodu

 

Karta usług OR.III.-2 - przyjmowanie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

- formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

Karta usług OR.III.-3 - udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych i udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

- wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

- wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym 

 

Karta usług OR.III.-4 - wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych 

 

Karta usług OR.III.-5 - ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych

- wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego

 

Karta usług OR.III.-6 - uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 

Karta usług OR.III.-7 - uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za żołnierza samotnego

 

Karta usług OR.III.-8 - przyznanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej Rodziny 

- wniosek 

- karta elektroniczna

- oświadczenie nauka

- rodzina zastępcza

- oświadczenie władza rodzicielska

 

Karta usług OR.III.-9 - wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

- wniosek o wydanie zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Karta usług OR.III.-10 - wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Karta usług OR.III.-11 - wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć

- wniosek o wydanie zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć

 

Karta usług OR.III.-12 - przyjmowanie zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

- zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 

- zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 

 

Karta usług OR.III.-13 - przyjmowanie zgłoszenia nieprawnionego wykorzystania danych osobowych

- formularz przyjmowania zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

 

Karta usług OR.III.-14 - wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

- wniosek o wydanie zezwolenia

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData