Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 128/2023 z dnia 19 września 2023 - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie KwidzynZarządzenie nr 126/2023 z dnia 01 września 2023 - w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2024 rokZarządzenie nr 127/2023 z dnia 08 września 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 122/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 121/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 - w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatykiZarządzenie nr 118/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznejZarządzenie nr 119/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 120/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r."Zarządzenie nr 117/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 116/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 115/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 114/2023 z dnia 04 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn"Zarządzenie nr 112/2023 z dnia 20 lipca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 111/2023 z dnia 20 lipca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 110/2023 z dnia 20 lipca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 108/2023 z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Nowogrodzkiej-Czabaj, pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie oraz do wydawania w tych sprawach decyzjiZarządzenie nr 107/2023 z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Nowogrodzkiej-Czabaj, pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowana działania w imieniu Wójta jako organu gminy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnychZarządzenie nr 106/2023 z dnia 17 lipca 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji o przyznaniu dodatku osłonowegoZarządzenie nr 105/2023 z dnia 17 lipca 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Pątkowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku węglowegoZarządzenie nr 104/2023 z dnia 17 lipca 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku węglowegoZarządzenie nr 103/2023 z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Pątkowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działań w imieniu Wójta jako organu gminy w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentówZarządzenie nr 95/2023 z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 109/2023 z dnia 17 lipca 2023 - zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 94/2023 z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KwidzynieZarządzenie nr 102/2023 z dnia 12 lipca 2023 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil" w RakowcuZarządzenie nr 101/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 100/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 98/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 97/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 96/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 93/2023 z dnia 22 czerwca 2023 - zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 92/2023 z dnia 15 czerwca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 91/2023 z dnia 15 czerwca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 90/2023 z dnia 15 czerwca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 89/2023 z dnia 06 czerwca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 81/2023 z dnia 22 maja 2023 - w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie KwidzynZarządzenie nr 88/2023 z dnia 31 maja 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 87/2023 z dnia 29 maja 2023 - w sprawie powołania zespołu powypadkowegoZarządzenie nr 86/2023 z dnia 29 maja 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odbywania oraz rozliczania krajowych podróży służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn i kierowników gminnych jednostek organizacyjnychZarządzenie nr 85/2023 z dnia 25 maja 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 84/2023 z dnia 25 maja 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 83/2023 z dnia 25 maja 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 80/2023 z dnia 19 maja 2023 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2022 rok oraz innych informacjiZarządzenie nr 79/2023 z dnia 19 maja 2023 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil" w RakowcuZarządzenie nr 77/2023 z dnia 08 maja 2023 - w sprawie ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Cieple Mieszkanie" na terenie Gminy KwidzynZarządzenie nr 67/1/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 - o zmianie Zarządzenia nr 14/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeniaZarządzenie nr 76/2023 z dnia 05 maja 2023 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil" w RakowcuZarządzenie nr 78/2023 z dnia 08 maja 2023 - w sprawie powołania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 75/2023 z dnia 04 maja 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dowóz uczniów z terenu Gminy Kwidzyn do placówek oświatowych."Zarządzenie nr 73/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 - w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2022 rokZarządzenie nr 70/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 69/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 72/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2022 rokZarządzenie nr 71/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za 2022 rokZarządzenie nr 68/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19Zarządzenie nr 67/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 58/1/2023 z dnia 29 marca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19Zarządzenie nr 63/2023 z dnia 05 kwietnia 2023 - w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie KwidzynZarządzenie nr 66/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 65/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 64/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 62/2023 z dnia 31 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 61/2023 z dnia 31 marca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 58/2023 z dnia 28 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 56/2023 z dnia 27 marca 2023 - w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil" w RakowcuZarządzenie nr 55/2023 z dnia 27 marca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 54/2023 z dnia 27 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 53/2023 z dnia 27 marca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 59/2023 z dnia 29 marca 2023 - w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rokZarządzenie nr 51/2023 z dnia 17 marca 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r."Zarządzenie nr 52/2023 z dnia 21 marca 2023 - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do dokonania wyborów sołtysa sołectwa GurczZarządzenie nr 50/2023 z dnia 13 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad przyznawania statusu opiekuna społecznego oraz dokarmiania i opieki nad wolno żyjącymi kotamiZarządzenie nr 49/2023 z dnia 09 marca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 48/2023 z dnia 09 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 47/2023 z dnia 09 marca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 41/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacynej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 46/2023 z dnia 28 lutego 2023 - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytulu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciąglości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 45/2023 z dnia 28 lutego 2023 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach dzialu i rozdzialu między paragrafamiZarządzenie nr 44/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 43/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 42/2023 z dnia 27 lutego 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 25/2023 z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2023 rokuZarządzenie nr 40/2023 z dnia 22 lutego 2023 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025Zarządzenie nr 38/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 37/2023 z dnia 15 lutego 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 36/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 39/2023 z dnia 16 lutego 2023 - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 16 kwietnia 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Kwidzyn w okręgu wyborczym nr 13 oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznejZarządzenie nr 35/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Kwidzyn na lata 2023-2025Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2022/2023Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie udzielenia upoważnień dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do przeprowadzania wywiadów środowiskowychZarządzenie nr 32/2023 z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do dokonania wyborów sołtysa sołectwa SzałwinekZarządzenie nr 31/2023 z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do dokonania wyborów sołtysa sołectwa Ośno Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 29/2023 z dnia 10 lutego 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 28/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 05 stycznia 2023 - w sprawie upoważnienia Pani Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji o przyznaniu refundacji podatku VATZarządzenie nr 21/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 20/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2023 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowejZarządzenie nr 23/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 22/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZarządzenie nr 16/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Szyszki, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, w tym także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzjiZarządzenie nr 15/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Szyszki, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzjiZarządzenie nr 14/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczejZarządzenie nr 13/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z pominięciem decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry startZarządzenie nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry startZarządzenie nr 18/2023 z dnia 26 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 17/2023 z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawaneZarządzenie nr 11/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KwidzynZarządzenie nr 10/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteriaZarządzenie nr 9/2023 z dnia 12 stycznia 2023 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 rokuZarządzenie nr 4/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2023Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafamiZarządzenie nr 1/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 8/2023 z dnia 09 stycznia 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2023 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierzątZarządzenie nr 5/2023 z dnia 05 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn