Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 187/2020 z dnia 31 grudnia 2020 - zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz przyznawania świadczeń dodatkowych dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina KwidzynZarządzenie nr 186/2020 z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej dla jednostek obslugiwanych przez Urząd Gminy w KwidzynieZarządzenie nr 185/2020 z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetów jednostek obsługiwanych przez Urząd Gminy w KwidzynieZarządzenie nr 182/2020 z dnia 30 grudnia 2020 - zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad odbywania oraz rozliczania krajowych podróży służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn i kierowników gminnych jednostek organizacyjnychZarządzenie nr 173/2020 z dnia 15 grudnia 2020 - w sprawie powołania stałej Komisji likwidacyjnej rzeczowych składników majątku ruchomego Urzędu Gminy Kwidzyn oraz ustalenia regulaminu jej działaniaZarządzenie nr 170/2020 z dnia 10 grudnia 2020 - zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 181/2020 z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2021 rokuZarządzenie nr 180/2020 z dnia 30 grudnia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 179/1/2020 z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 179/2020 z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 178/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 175/2020 z dnia 21 grudnia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 174/2020 z dnia 21 grudnia 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 - w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 176/2020 z dnia 28 grudnia 2020 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kwidzyn na lata 2021-2025Zarządzenie nr 171/2020 z dnia 11 grudnia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 169/2020 z dnia 10 grudnia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 168a/2020 z dnia 10 grudnia 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 168/2020 z dnia 10 grudnia 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 122/1/2020 z dnia 01 września 2020 - w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 167/2020 z dnia 09 grudnia 2020 - w sprawie przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia reprezentacji pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn w celu współdziałania z pracodawcą przy wyborze instytucji finansowej, zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany KapitałoweZarządzenie nr 166/2020 z dnia 07 grudnia 2020 - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 165/2020 z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 164/2020 z dnia 01 grudnia 2020 - zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy KwidzynZarządzenie nr 163/2020 z dnia 27 listopada 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 162/2020 z dnia 27 listopada 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 161/2020 z dnia 25 listopada 2020 - w sprawie zatwierdzenia zmiany składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 160/2020 z dnia 19 listopada 2020 - w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 159/2020 z dnia 18 listopada 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 158/2020 z dnia 18 listopada 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków Zarządzenie nr 157/2020 z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Kwidzyn na lata 2021-2022"Zarządzenie nr 156/2020 z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2021"Zarządzenie nr 155/2020 z dnia 13 listopada 2020 - w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy kwidzyn na lata 2021-2037 oraz projektu uchwały budżetowej w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 154/2020 z dnia 09 listopada 2020 - zmieniająca zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodow i wydatkówZarządzenie nr 172/2020 z dnia 15 grudnia 2020 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach obsługiwanychZarządzenie nr 153/2020 z dnia 09 listopada 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 152/2020 z dnia 05 listopada 2020 - w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie pełnomocnictwa do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora"Zarządzenie nr 151/2020 z dnia 05 listopada 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. rozwoju i promocji gminy w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej Zarządzenie nr 150/2020 z dnia 29 października 2020 - zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037Zarządzenie nr 149/2020 z dnia 29 października 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 148/2020 z dnia 29 października 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 144/2020 z dnia 19 października 2020 - w sprawie upoważnienia Małgorzaty Piotrowskiej, Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeńZarządzenie nr 134/2020 z dnia 01 października 2020 - o zmianie Zarządzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 147/2020 z dnia 23 października 2020 - w sprawie naboru na zwalniające się samodzielne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju i promocji gminy w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powolania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 146/2020 z dnia 19 października 2020 - w sprawie udzielenia p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji Projektu w ramach Konkursu grantowego pod hasłem „Polski ZŁOTY ma sto lat!"Zarządzenie nr 145/2020 z dnia 19 października 2020 - uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoty Podstawowej w Liczu pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji Projektu w ramach Konkursu grantowego pod hasłem „Polski ZŁOTY ma sto lat!"Zarządzenie nr 142/2020 z dnia 14 października 2020 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 141/2020 z dnia 14 października 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 140/2020 z dnia 14 października 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 136/2020 z dnia 08 października 2020 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. „100-lecie plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach"Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 09 października 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 138/2020 z dnia 09 października 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 137/2020 z dnia 08 października 2020 - w spawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZarządzenie nr 133/2020 z dnia 30 września 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 132/2020 z dnia 30 września 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 130/2020 z dnia 23 września 2020 - w sprawie zmiany Regulaminu konkursu plastycznego na kartkę pocztową pod tytulem „100-lecie Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach"Zarządzenie nr 129/2020 z dnia 23 września 2020 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn. "Moja Mała Polska"Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 28 września 2020 - w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępnościZarządzenie nr 123/1/2020 z dnia 10 września 2020 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 79/2020 z dnia 18 czerwca 2020 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 128/2020 z dnia 17 września 2020 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Programu upowszechnienia sportu i turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2021-2023"Zarządzenie nr 127/2020 z dnia 17 września 2020 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 10 września 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 122/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 - w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy KwidzynZarządzenie nr 124/2020 z dnia 11 września 2020 - zmieniające Zarządzenie Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzedzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 126/2020 z dnia 14 września 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównej księgowej SP w Liczu i SP w Nowym Dworze w Referacie oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 125/2020 z dnia 14 września 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na nowotworzone stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 120/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 - w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Gminy w Kwidzynie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnychZarządzenie nr 119/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2020 r.Zarządzenie nr 118/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 - w sprawie określenia wzorów materialów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 - uchylające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 113/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 - uchylające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu i rozdziuchylające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafamiału między paragrafamiZarządzenie nr 112/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w LiczuZarządzenie nr 117/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 - w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównej księgowej SP w Liczu i SP w Nowym Dworze w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 116/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 115/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach dzialu i rozdzialu między paragrafamiZarządzenie nr 111/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 110/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 103/2020 z dnia 31 lipca 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkow Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 31 lipca 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 - w sprawie zmiany Regulaminu konkursu plastycznego pod tytulem „100 lecie Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach"Zarządzenie nr 107/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 - w sprawie zmiany Regulaminu konkursu fotograficznego pod tytulem „Moja Mała Polska"Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 109/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 - w sprawie naboru na nowotworzone stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej Zarządzenie nr 105/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 - w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 104/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 - w sprawie naboru na nowotworzone stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 89/2020 z dnia 24 czerwca 2020 - o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy KwidzynZarządzenie nr 71/2020 z dnia 27 maja 2020 - o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy KwidzynZarządzenie nr 69/2020 z dnia 26 maja 2020 - w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkola + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"Zarządzenie nr 85/2020 z dnia 23 czerwca 2020 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 78/2020 z dnia 19 czerwca 2020 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędze Gminy KwidzynZarządzenie nr 101/2020 z dnia 20 lipca 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 100/2020 z dnia 20 lipca 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 98/2020 z dnia 10 lipca 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 99/2020 z dnia 15 lipca 2020 - w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod tytułem "Maja Mała Polska"Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 09 lipca 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 96/2020 z dnia 09 lipca 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 95/2020 z dnia 02 lipca 2020 - w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących ponownego glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznejZarządzenie nr 91/2020 z dnia 26 czerwca 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 90/1/2020 z dnia 30 czerwca 2020 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 26 czerwca 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 24 czerwca 2020 - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 87/2020 z dnia 24 czerwca 2020 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafamiZarządzenie nr 86/2020 z dnia 24 czerwca 2020 - w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkól i przedszkola w przypadku ich nieobecnościZarządzenie nr 84/2020 z dnia 23 czerwca 2020 - w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu „Matematyczna Liga Klas" w ramach Programu grantowego „mPotęga" — VII edycjaZarządzenie nr 83/2020 z dnia 23 czerwca 2020 - w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze pełnomocnictwa do reprezentowania i skladania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu „Na tropach symetrii" w ramach Programu grantowego „mPotęga" — VII edycjaZarządzenie nr 80/2020 z dnia 19 czerwca 2020 - w sprawie przeprowadzenia kontroli zewnętrznej doraźnej w podległej jednostce organizacyjnej Gminy KwidzynZarządzenie nr 77/2020 z dnia 15 czerwca 2020 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 76/2020 z dnia 10 czerwca 2020 - w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatykiZarządzenie nr 75/2020 z dnia 08 czerwca 2020 - w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonywania prac związanych z przeprowadzeniem w 2020 r. powszechnego spisu rolnego na terenie gminy KwidzynZarządzenie nr 74/2020 z dnia 08 czerwca 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 73/1/2020 z dnia 05 czerwca 2020 - w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznejZarządzenie nr 73/2020 z dnia 08 czerwca 2020 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 94/2020 z dnia 02 lipca 2020 - w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego na projekt kartki pocztowej pod tytułem "100-lecie Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach"Zarządzenie nr 72/2020 z dnia 02 czerwca 2020 - zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037Zarządzenie nr 70/2020 z dnia 27 maja 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 52/1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 - w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"Zarządzenie nr 68/2020 z dnia 26 maja 2020 - w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 roku i dnia 24 grudnia 2020 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy KwidzynZarządzenie nr 67/2020 z dnia 25 maja 2020 - w sprawie wprowadzenia okresowej zmiany organizacji pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 66/2020 z dnia 21 maja 2020 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2019 rok oraz innych informacjiZarządzenie nr 65/2020 z dnia 20 maja 2020 - w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2019 rokZarządzenie nr 64/2020 z dnia 19 maja 2020 - w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy KwidzynZarządzenie nr 63/2020 z dnia 18 maja 2020 - w sprawie odwolania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy KwidzynZarządzenie nr 62/2020 z dnia 15 maja 2020 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Kwidzyn absolwentom szkół podstawowychZarządzenie nr 61/2020 z dnia 13 maja 2020 - zmieniająca zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 60/2020 z dnia 13 maja 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 - w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. monitoringu i ewidencji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020 w celu przygotowania sprawozdania za rok 2019Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 - zmieniająca zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 55/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie ograniczenia dokonywania wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych Gminy Kwidzyn w roku 2020Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 - w sprawie zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r."Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 - zmieniająca zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 51/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy KwidzynZarządzenie nr 50/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 - zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r."Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 - sprawozdanie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2019 rokZarządzenie nr 47/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za 2019 rokZarządzenie nr 46/2020 z dnia 02 kwietnia 2020 - w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 45/2020 z dnia 02 kwietnia 2020 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 31 marca 2020 - w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Kwidzyn z powodu ogłoszenia stanu epidemiiZarządzenie nr 43/2020 z dnia 31 marca 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i pargarafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 42/2020 z dnia 31 marca 2020 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2020Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 27 marca 2020 - w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatykiZarządzenie nr 40/2020 z dnia 25 marca 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 39/2020 z dnia 24 marca 2020 - w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2019/2020 Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 23 marca 2020 - w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rokZarządzenie nr 37/2020 z dnia 16 marca 2020 - w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi klientów Urzędu Gminy KwidzynZarządzenie nr 36/2020 z dnia 12 marca 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 35/2020 z dnia 12 marca 2020 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 11 marca 2020 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 06 marca 2020 - w sprawie powołania komisji spośród pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn w celu dokonania oceny stanu samochodu służbowego, stanowiącego własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 32/2020 z dnia 05 marca 2020 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2020 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierzątZarządzenie nr 31/2020 z dnia 28 lutego 2020 - w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznejZarządzenie nr 30/2020 z dnia 28 lutego 2020 - w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie KwidzynZarządzenie nr 29/2020 z dnia 27 lutego 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 28/2020 z dnia 13 lutego 2020 - w sprawie określenia zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży PożarnychZarządzenie nr 27/2020 z dnia 12 lutego 2020 - w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kwidzyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojnyZarządzenie nr 26/2020 z dnia 11 lutego 2020 - w sprawie zmiany składu komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2020 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowejZarządzenie nr 25/2020 z dnia 10 lutego 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 24/2020 z dnia 10 lutego 2020 - w sprawie zmiany składu zespołu do nadzoru nad realizacją powiązanych ze sobą udzielonych zamówień w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn"Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 03 lutego 2020 - w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2020 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowejZarządzenie nr 22/2020 z dnia 31 stycznia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 31 stycznia 2020 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 29 stycznia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 19/2020 z dnia 28 stycznia 2020 - w sprawie zwalania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa JanowoZarządzenie nr 18/2020 z dnia 23 stycznia 2020 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2020-2022Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 23 stycznia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 16/2020 z dnia 21 stycznia 2020 - w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 15/2020 z dnia 21 stycznia 2020 - w sprawie zasad zwrotu przez Gminą Kwidzyn kosztów zakupu pokarmu dla wolno żyjących kotówZarządzenie nr 14/2020 z dnia 21 stycznia 2020 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2020 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierzątZarządzenie nr 13/2020 z dnia 15 stycznia 2020 - w sprawie wprowadzenia „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn" oraz "Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Kwidzyn"Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 15 stycznia 2020 - w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 11/2020 z dnia 10 stycznia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 10/2020 z dnia 10 stycznia 2020 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 10 stycznia 2020 - w sprawieZarządzenie nr 8/2020 z dnia 10 stycznia 2020 - w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawaneZarządzenie nr 7/2020 z dnia 09 stycznia 2020 - w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteriaZarządzenie nr 6/2020 z dnia 09 stycznia 2020 - w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KwidzynZarządzenie nr 5/2020 z dnia 09 stycznia 2020 - W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 rokuZarządzenie nr 4/2020 z dnia 02 stycznia 2020 - w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2020Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 02 stycznia 2020 - w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 2/2020 z dnia 02 stycznia 2020 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafamiZarządzenie nr 1/2020 Wójt Gminy z dnia 02 stycznia 2020 - W sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków