Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji o przyznaniu dodatku osłonowegoZarządzenie nr 3/2022 z dnia 11 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawaneZarządzenie nr 4/2022 z dnia 13 stycznia 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 13 stycznia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 6/2022 z dnia 14 stycznia 2022 - w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteriaZarządzenie nr 7/2022 z dnia 14 stycznia 2022 - w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KwidzynZarządzenie nr 11/2022 z dnia 25 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 12/2022 z dnia 28 stycznia 2022 - w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 13/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 16/2022 z dnia 07 lutego 2022 - zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 15/2022 z dnia 02 lutego 2022 - w sprawie określenia zasad przyznawania statusu opiekuna społecznego oraz dokarmiania i opieki nad wolno żyjącymi kotamiZarządzenie nr 2/2022 z dnia 10 stycznia 2022 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatkówZarządzenie nr 9/2022 z dnia 25 stycznia 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 25 stycznia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 17/2022 z dnia 14 lutego 2022 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 rokuZarządzenie nr 18/2022 z dnia 16 lutego 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 16 lutego 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 20/2022 z dnia 28 lutego 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r."Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 28 lutego 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022.Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 28 lutego 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 23/2022 z dnia 01 marca 2022 - o zmianie Zarządzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 31/2022 z dnia 03 marca 2022 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2022 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowejZarządzenie nr 24/2022 z dnia 01 marca 2022 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kisiel, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczegoZarządzenie nr 25/2022 z dnia 01 marca 2022 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kisiel, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry startZarządzenie nr 26/2022 z dnia 01 marca 2022 - w sprawie upoważnienia Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeńZarządzenie nr 27/2022 z dnia 01 marca 2022 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Pątkowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeńZarządzenie nr 28/2022 z dnia 01 marca 2022 - w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Nowak, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, w tym także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzjiZarządzenie nr 29/2022 z dnia 01 marca 2022 - w sprawie upoważnienia Pani Iwony Nowogrodzkiej-Czabaj, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, w tym także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzjiZarządzenie nr 30/2022 z dnia 03 marca 2022 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025"Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 08 marca 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 32/2022 z dnia 07 marca 2022 - w sprawie nadania Urzędowi Gminy Kwidzyn Regulaminu organizacyjnegoZarządzenie nr 34/2022 z dnia 15 marca 2022 - w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2021/2022Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 16 marca 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 36/2022 z dnia 17 marca 2022 - w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kwidzynie realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 finansowanego z Funduszu SolidarnościowegoZarządzenie nr 37/2022 z dnia 17 marca 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, w tym wydawania decyzjiZarządzenie nr 38/2022 z dnia 21 marca 2022 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 185/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetów jednostek obsługiwanych przez Urząd Gminy w KwidzynieZarządzenie nr 39/2022 z dnia 21 marca 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 21 marca 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 42/2022 z dnia 30 marca 2022 - w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rokZarządzenie nr 44/2022 z dnia 30 marca 2022 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025Zarządzenie nr 46/2022 z dnia 31 marca 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 31 marca 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 45/2022 z dnia 31 marca 2022 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 48/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za 2021 rokZarządzenie nr 49/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2021 rokZarządzenie nr 50/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 30 marca 2022 - w sprawie wprowadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wymiany źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkań stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 52/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 53/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 56/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 - w sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy KwidzynZarządzenie nr 57/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 58/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 60/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 61/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 62/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 54/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 - w sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy KwidzynZarządzenie nr 63/2022 z dnia 10 maja 2022 - w sprawie określenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP Gminy KwidzynZarządzenie nr 64/2022 z dnia 16 maja 2022 - w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2021 rokZarządzenie nr 65/2022 z dnia 17 maja 2022 - w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy KwidzynZarządzenie nr 66/2022 z dnia 19 maja 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 67/2022 z dnia 19 maja 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 69/2022 z dnia 23 maja 2022 - w sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy KwidzynZarządzenie nr 70/2022 z dnia 24 maja 2022 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2021 rok oraz innych informacjiZarządzenie nr 74/2022 z dnia 26 maja 2022 - w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowychZarządzenie nr 75/2022 z dnia 26 maja 2022 - w sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy KwidzynZarządzenie nr 68/2022 z dnia 20 maja 2022 - w sprawie Regulaminu realizacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", na terenie gminy Kwidzyn z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieZarządzenie nr 55/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 - w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KwidzynieZarządzenie nr 71/2022 z dnia 26 maja 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 72/2022 z dnia 26 maja 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 73/2022 z dnia 26 maja 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 76/2022 z dnia 01 czerwca 2022 - zmianie Zarządzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 77/2022 z dnia 03 czerwca 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 78/2022 z dnia 13 czerwca 2022 - w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze i Przedszkola w KorzeniewieZarządzenie nr 79/2022 z dnia 15 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu „Cały świat w naszej szkole" w ramach Programu grantowego „mPotęga" —IX edycjaZarządzenie nr 80/2022 z dnia 20 czerwca 2022 - w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Kwidzyn"Zarządzenie nr 83/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 84/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 85/2022 z dnia 27 czerwca 2022 - w sprawie powołania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 86/2022 z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w KorzeniewieZarządzenie nr 81/2022 z dnia 20 czerwca 2022 - zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy KwidzynZarządzenie nr 51/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 - w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2022Zarządzenie nr 88/2022 z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 89/2022 z dnia 30 czerwca 2022 - zmieniająca zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 90/2022 z dnia 30 czerwca 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 92/2022 z dnia 07 lipca 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 8/2022 z dnia 14 stycznia 2022 - uchylające zarządzenie w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, ul. Sportowa 28 w postaci środków trwałych, z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółkiZarządzenie nr 93/2022 z dnia 11 lipca 2022 - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mareza OsiedleZarządzenie nr 94/2022 z dnia 11 lipca 2022 - w sprawie ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym DworzeZarządzenie nr 91/2022 z dnia 04 lipca 2022 - o zmianie Zarządzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 95/2022 z dnia 13 lipca 2022 - zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 99/2022 z dnia 29 lipca 2022 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 96/2022 z dnia 29 lipca 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 97/2022 z dnia 29 lipca 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 98/2022 z dnia 29 lipca 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 101/2022 z dnia 03 sierpnia 2022 - w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 100/2022 z dnia 01 sierpnia 2022 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym DworzeZarządzenie nr 102/2022 z dnia 03 sierpnia 2022 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 103/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku węglowegoZarządzenie nr 104/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Pątkowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku węglowegoZarządzenie nr 105/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoty Podstawowej w Nowym DworzeZarządzenie nr 106/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w KorzeniewieZarządzenie nr 107/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w KorzeniewieZarządzenie nr 108/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 109/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 110/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 111/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 112/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 - w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2022 r.Zarządzenie nr 114/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 115/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 118/2022 z dnia 07 września 2022 - w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i spraw gospodarczych Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 116/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatkówZarządzenie nr 117/2022 z dnia 01 września 2022 - w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2023 rokZarządzenie nr 119/2022 z dnia 12 września 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 120/2022 z dnia 12 września 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 121/2022 z dnia 12 września 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 123/2022 z dnia 19 września 2022 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"Zarządzenie nr 124/2022 z dnia 22 września 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022.Zarządzenie nr 125/2022 z dnia 22 września 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 126/2022 z dnia 22 września 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 127/2022 z dnia 28 września 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.Zarządzenie nr 128/2022 z dnia 30 września 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 129/2022 z dnia 30 września 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 130/2022 z dnia 30 września 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 131/2022 z dnia 30 września 2022 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatkówZarządzenie nr 132/2022 z dnia 13 października 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 133/2022 z dnia 13 października 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 134/2022 z dnia 13 października 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 135/2022 z dnia 14 października 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 136/2022 z dnia 14 października 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.Zarządzenie nr 139/2022 z dnia 25 października 2022 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych przez Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o. o. z siedzibą w Gilwie MałejZarządzenie nr 142/2022 z dnia 31 października 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 143/2022 z dnia 31 października 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 144/2022 z dnia 31 października 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 145/2022 z dnia 02 listopada 2022 - w sprawie określenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP Gminy Kwidzyn rozliczanego za każdą rozpoczętą godzinę działania ratowniczego, akcji ratowniczej, szkolenia lub ćwiczeniaZarządzenie nr 138/2022 z dnia 24 października 2022 - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 147/2022 z dnia 14 listopada 2022 - w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038 oraz projektu uchwały budżetowej w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 148/2022 z dnia 15 listopada 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 149/2022 z dnia 15 listopada 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 150/2022 z dnia 15 listopada 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 153/2022 z dnia 21 listopada 2022 - w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 158/2022 z dnia 01 grudnia 2022 - w sprawie udzielenia pożyczki Kwidzyńskiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu w KwidzynieZarządzenie nr 160/2022 z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 140/2022 z dnia 26 października 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 154/2022 z dnia 30 listopada 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 155/2022 z dnia 30 listopada 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 156/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatkówZarządzenie nr 162/2022 z dnia 07 grudnia 2022 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały zmieniającej statuty sołectw Gminy KwidzynZarządzenie nr 161/1/2022 z dnia 05 grudnia 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 161/2/2022 z dnia 05 grudnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 152/2022 z dnia 16 listopada 2022 - w sprawie udzielenia upoważnień dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do przeprowadzania wywiadów środowiskowychZarządzenie nr 163/2022 z dnia 13 grudnia 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 164/2022 z dnia 13 grudnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 165/2022 z dnia 13 grudnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 166/2022 z dnia 28 grudnia 2022 - w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Kwidzyn zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł (bez podatku od towarów i usług)Zarządzenie nr 167/2022 z dnia 28 grudnia 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 168/2022 z dnia 28 grudnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 170/2022 z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie odwołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w KwidzynieZarządzenie nr 171/2022 z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie odwołania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy KwidzynZarządzenie nr 172/2022 z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w KwidzynieZarządzenie nr 174/2022 z dnia 30 grudnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 141/2022 z dnia 26 października 2022 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 127/1/2022 z dnia 28 września 2022 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 114/1/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 5/1/2022 z dnia 13 stycznia 2022 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 150/1/2022 z dnia 15 listopada 2022 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 157/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 165/1/2022 z dnia 13 grudnia 2022 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 177/2022 z dnia 30 grudnia 2022 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 175/2022 z dnia 30 grudnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzidy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 176/2022 z dnia 30 grudnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 178/2022 z dnia 30 grudnia 2022 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 179/2022 z dnia 30 grudnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzidy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 41/2022 z dnia 31 marca 2022 - w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym — Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeniaZarządzenie nr 14/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeniaZarządzenie nr 122/2022 z dnia 12 września 2022 - o zmianie Zarządzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 137/2022 z dnia 17 października 2022 - o zmianie Zarządzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 181/2022 z dnia 30 grudnia 2022 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach obsługiwanychZarządzenie nr 161/2022 z dnia 05 grudnia 2022 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 87/2022 z dnia 30 czerwca 2022 - zmieniające Zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetów jednostek obsługiwanych przez Urząd Gminy KwidzynZarządzenie nr 146/2022 z dnia 08 listopada 2022 - w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KwidzynieZarządzenie nr 151/2022 z dnia 16 listopada 2022 - o zmianie Zarządzenia nr 184/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu gminy Kwidzyn oraz dla Urzędu Gminy KwidzynZarządzenie nr 141_1/2022 z dnia 28 października 2022 - w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla realizacji operacji: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Mareza i Rakowiec" w ramach poddzialania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie/zakresach: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnejZarządzenie nr 151/1/2022 z dnia 16 listopada 2022 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Kwidzyn