logo
Finanse » Podatki i op艂aty
Podatek od nieruchomo艣ci
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


PODATEK OD NIERUCHOMO艢CI


Co jest opodatkowane:
1) grunty (niesklasyfikowane w ewidencji grunt贸w i budynk贸w jako lasy oraz jako u偶ytki rolne, za wyj膮tkiem zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej innej ni偶 dzia艂alno艣膰 le艣na lub rolnicza),
2) budynki lub ich cz臋艣ci,
3) budowle lub ich cz臋艣ci zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej.Podatnikami podatku od nieruchomo艣ci s膮:
1) w艂a艣ciciele,
2) u偶ytkownicy wieczy艣ci,
3) samoistni posiadacze,
4) w niekt贸rych przypadkach - posiadacze zale偶ni nieruchomo艣ci lub ich cz臋艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa lub jednostki samorz膮du terytorialnego.Powstanie i wyga艣ni臋cie obowi膮zku podatkowego

Obowi膮zek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym nast膮pi艂o zdarzenie powoduj膮ce w艂adanie nieruchomo艣ci膮 lub jej sk艂adnikami (kt贸re wynika z prawa w艂asno艣ci, samoistnego posiadania, wieczystego u偶ytkowania czy posiadania zale偶nego). Je偶eli obowi膮zek podatkowy ma zwi膮zek z istnieniem budowli albo budynku lub ich cz臋艣ci, to powstaje 1 stycznia roku nast臋puj膮cego po roku, w kt贸rym budowa zosta艂a zako艅czona albo w kt贸rym rozpocz臋to u偶ytkowanie budowli albo budynku lub ich cz臋艣ci przed ich ostatecznym wyko艅czeniem.

Obowi膮zek podatkowy wygasa z up艂ywem miesi膮ca, w kt贸rym usta艂y okoliczno艣ci uzasadniaj膮ce ten obowi膮zek.Czynno艣ci i dokumenty

Podatnicy sk艂adaj膮 organowi podatkowemu (w贸jtowi), w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na miejsce po艂o偶enia przedmiot贸w opodatkowania, sporz膮dzone na formularzach wg wzoru okre艣lonego rozporz膮dzeniem Ministra Finans贸w:
1) osoby fizyczne - informacje o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych w ci膮gu 14 dni od zaistnienia okoliczno艣ci, kt贸re uzasadniaj膮 powstanie albo wyga艣ni臋cie obowi膮zku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, kt贸re powoduje zmian臋 wysoko艣ci opodatkowania,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym sp贸艂ki nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej - deklaracje na podatek od nieruchomo艣ci do 31 stycznia roku podatkowego. Je偶eli obowi膮zek podatkowy powsta艂 po tym dniu - w ci膮gu 14 dni od wyst膮pienia okoliczno艣ci, kt贸re uzasadniaj膮 powstanie obowi膮zku lub od zaistnienia zdarzenia, kt贸re powoduje zmian臋 wysoko艣ci opodatkowania.

Je偶eli nieruchomo艣膰 lub obiekt budowlany stanowi wsp贸艂w艂asno艣膰 (lub znajduje si臋 w posiadaniu) jednocze艣nie osoby fizycznej oraz osoby prawnej b膮d藕 jednostki organizacyjnej (w tym sp贸艂ki), kt贸ra nie posiada osobowo艣ci prawnej, w贸wczas osoba fizyczna sk艂ada deklaracj臋 na podatek od nieruchomo艣ci oraz op艂aca podatek na zasadach obowi膮zuj膮cych osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysoko艣ci podatku.

Obowi膮zek sk艂adania informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci dotyczy r贸wnie偶 podatnik贸w, kt贸rzy korzystaj膮 ze zwolnie艅 na podstawie ustawy o podatkach i op艂atach lokalnych (zar贸wno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwa艂膮 rady gminy).

Dokumenty te mo偶na r贸wnie偶 z艂o偶y膰 przez internet za po艣rednictwem Elektronicznej Platformy Us艂ug Administracji Publicznej (ePUAP) - https://epuap.gov.pl
KLIKNIJ TUTAJ I Z艁脫呕 INFORMACJ臉 ELEKTRONICZNIE (OSOBY FIZYCZNE, KT脫RYM OBOWI膭ZEK PODATKOWY POWSTA艁 PO 1 LIPCA 2019 R.)
KLIKNIJ TUTAJ I Z艁脫呕 DEKLARACJ臉 ELEKTRONICZNIE (OSOBY PRAWNE, KT脫RYM OBOWI膭ZEK PODATKOWY POWSTA艁 PO 1 LIPCA 2019 R.)

Wa偶ne: Informacje i deklaracje, kt贸re powinny zosta膰 z艂o偶one do ko艅ca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji z艂o偶onych do tej daty nale偶y sk艂ada膰 z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, kt贸rych wzory zosta艂y okre艣lone uchwa艂膮 rady gminy.Stawki podatku od nieruchomo艣ci w 2021 roku na terenie Gminy Kwidzyn:

1) GRUNTY:
a) zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej (bez wzgl臋du na spos贸b zakwalifikowania w ewidencji grunt贸w i budynk贸w) - 0,99 z艂 / m2,
b) pod wodami powierzchniowymi stoj膮cymi lub wodami powierzchniowymi p艂yn膮cymi jezior i zbiornik贸w sztucznych - 4,99 z艂 / ha,
c) niezabudowane obj臋te obszarem rewitalizacji - 3,28 z艂 / m2,
d) pozosta艂e - 0,46 z艂 / m2,

2) BUDYNKI:
a) mieszkalne lub ich cz臋艣ci - 0,73 z艂 / m2,
b) zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz cz臋艣ci budynk贸w mieszkalnych zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej - 24,84 z艂 / m2,
c) zaj臋te na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia艂em siewnym - 11,62 z艂 / m2,
d) zwi膮zane z udzielaniem 艣wiadcze艅 zdrowotnych w rozumieniu przepis贸w o dzia艂alno艣ci leczniczej, zaj臋tych przez podmioty udzielaj膮ce tych 艣wiadcze艅 - 5,06 z艂 / m2,
e) gospodarcze zwi膮zane z gospodarstwem domowym - 1,15 z艂 / m2,
f) pozosta艂e - 6,76 z艂 / m2,

3) BUDOWLE:
a) wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludno艣ci w wod臋 i zbiorowego odprowadzenia 艣ciek贸w - 0,01% od warto艣ci,
b) pozosta艂e - 2% od warto艣ci.Zwolnienia

Zwolnienie obejmuje m.in.:
1) budynki gospodarcze lub ich cz臋艣ci:
a) s艂u偶膮ce dzia艂alno艣ci le艣nej lub rybackiej,
b) po艂o偶one na gruntach gospodarstw rolnych, s艂u偶膮ce wy艂膮cznie dzia艂alno艣ci rolniczej,
c) zaj臋te na prowadzenie dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej,
2) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytk贸w, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytk贸w - z wyj膮tkiem cz臋艣ci zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
3) grunty stanowi膮ce nieu偶ytki, u偶ytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione - z wyj膮tkiem zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
4) budowle wa艂贸w ochronnych, grunty pod wa艂ami ochronnymi i po艂o偶one w mi臋dzywa艂ach, z wyj膮tkiem zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej przez inne podmioty ni偶 sp贸艂ki wodne, ich zwi膮zki oraz zwi膮zki wa艂owe.Terminy i sposoby p艂atno艣ci

Podatek p艂ac膮:
1) osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowi膮zku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 wrze艣nia i 15 listopada roku podatkowego,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj膮ce osobowo艣ci prawnej, w tym sp贸艂ki nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej: za poszczeg贸lne miesi膮ce w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowi膮zku podatkowego - do 15. dnia ka偶dego miesi膮ca, a za stycze艅 do dnia 31 stycznia.

Wa偶ne! W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 z艂, p艂aci si臋 go jednorazowo w terminie p艂atno艣ci pierwszej raty.

Mog膮 to zrobi膰:
1) przelewem na rachunek organu podatkowego (osoby fizyczne dokonuj膮 przelewu na indywidualny rachunek bankowy widniej膮cy w decyzji podatkowej, za艣 osoby prawne na og贸lny rachunek bankowy: 91 8300 0009 0008 2123 2000 0020, prowadzony przez Powi艣la艅ski Bank Sp贸艂dzielczy w Kwidzynie),
2) kart膮 bankow膮 w Biurze Obs艂ugi Klienta (pok贸j nr 1) lub w Referacie Podatk贸w i Op艂at Lokalnych (pok贸j nr 6),
3) u so艂tysa (dotyczy tylko os贸b fizycznych).
Autor : 艁ukasz Wereda
Zredagowa艂(a) : 艁ukasz Wereda
Data wprowadzenia : 2004-08-18 15:13:39
Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-04 13:14:39
Liczba wy艣wietle艅 : 381

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Wereda  06.12.2021 06:59poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Wereda  06.05.2020 17:25poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  23.04.2020 07:44poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  23.04.2020 07:20poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  18.08.2004 14:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13354188