logo
Finanse » Podatki i op艂aty
Podatek od 艣rodk贸w transportowych
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


PODATEK OD 艢RODK脫W TRANSPORTOWYCH


Co jest opodatkowane:
1) samochody ci臋偶arowe o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 tony i poni偶ej 12 ton,
2) samochody ci臋偶arowe o dopuszczalnej masie ca艂kowitej r贸wnej lub wy偶szej ni偶 12 ton,
3) ci膮gniki siod艂owe i balastowe przystosowane do u偶ywania 艂膮cznie z naczep膮 lub przyczep膮 o dopuszczalnej masie ca艂kowitej zespo艂u pojazd贸w od 3,5 tony i poni偶ej 12 ton,
4) ci膮gniki siod艂owe i balastowe przystosowane do u偶ywania 艂膮cznie z naczep膮 lub przyczep膮 o dopuszczalnej masie ca艂kowitej zespo艂u pojazd贸w r贸wnej lub wy偶szej ni偶 12 ton,
5) przyczepy i naczepy, kt贸re 艂膮cznie z pojazdem silnikowym posiadaj膮 dopuszczaln膮 mas臋 ca艂kowit膮 od 7 ton i poni偶ej 12 ton, z wyj膮tkiem zwi膮zanych wy艂膮cznie z dzia艂alno艣ci膮 rolnicz膮 prowadzon膮 przez podatnika podatku rolnego,
6) przyczepy i naczepy, kt贸re 艂膮cznie z pojazdem silnikowym posiadaj膮 dopuszczaln膮 mas臋 ca艂kowit膮 r贸wn膮 lub wy偶sz膮 ni偶 12 ton, z wyj膮tkiem zwi膮zanych wy艂膮cznie z dzia艂alno艣ci膮 rolnicz膮 prowadzon膮 przez podatnika podatku rolnego.Podatnikami podatku od 艣rodk贸w transportowych s膮:
1) osoby fizyczne i osoby prawne b臋d膮ce w艂a艣cicielami 艣rodk贸w transportowych,
2) jednostki organizacyjne niemaj膮ce osobowo艣ci prawnej, na kt贸re 艣rodek transportowy zosta艂 zarejestrowany,
3) posiadacze 艣rodk贸w transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczn膮 osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮 podmiotowi polskiemu.Powstanie i wyga艣ni臋cie obowi膮zku podatkowego

Obowi膮zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym:
1) 艣rodek transportowy zosta艂 zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) 艣rodek transportowy zosta艂 nabyty (w przypadku nabycia 艣rodka transportowego zarejestrowanego),
3) 艣rodek transportowy zosta艂 dopuszczony ponownie do ruchu po up艂ywie czasu, na jaki zosta艂a wydana decyzja organu rejestruj膮cego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowi膮zek podatkowy wygasa z ko艅cem miesi膮ca, w kt贸rym:
1) 艣rodek transportowy zosta艂 wyrejestrowany lub wydana zosta艂a decyzja organu rejestruj膮cego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
2) up艂yn膮艂 czas, na kt贸ry pojazd powierzono.


Czynno艣ci i dokumenty

Podatnicy s膮 zobowi膮zani do sk艂adania w艂a艣ciwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego ka偶dego roku podatkowego, deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporz膮dzeniem Ministra Finans贸w, a je偶eli obowi膮zek powsta艂 po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych powstanie tego obowi膮zku.

Organem w艂a艣ciwym w sprawach podatku od 艣rodk贸w transportowych jest organ podatkowy, na kt贸rego terenie znajduje si臋 miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsi臋biorstwa wielozak艂adowego lub podmiotu, w kt贸rego sk艂ad wchodz膮 wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie kt贸rego znajduje si臋 zak艂ad lub jednostka posiadaj膮ca 艣rodki transportowe podlegaj膮ce opodatkowaniu.

W przypadku wsp贸艂w艂asno艣ci 艣rodka transportowego organem w艂a艣ciwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, kt贸ra zosta艂a wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Deklaracje na podatek od 艣rodk贸w transportowych mo偶na r贸wnie偶 z艂o偶y膰 przez internet za po艣rednictwem Elektronicznej Platformy Us艂ug Administracji Publicznej (ePUAP) - https://epuap.gov.pl

KLIKNIJ TUTAJ I Z艁脫呕 DEKLARACJ臉 ELEKTRONICZNIE


Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych w 2020 roku na terenie Gminy Kwidzyn:
Stawki podatku na rok 2020 znajduj膮 si臋 w uchwale Nr XIV/85/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10 grudnia 2019 r. poz. 5741).
KLIKNIJ TUTAJ I POZNAJ STAWKIZwolnienia od podatku

Zwalnia si臋 od podatku od 艣rodk贸w transportowych:
1) pod warunkiem wzajemno艣ci - 艣rodki transportowe b臋d膮ce w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urz臋d贸w konsularnych i innych misji zagranicznych, kt贸re korzystaj膮 z przywilej贸w i immunitet贸w na podstawie ustaw, um贸w lub zwyczaj贸w mi臋dzynarodowych, oraz cz艂onk贸w ich personelu, jak r贸wnie偶 innych os贸b zr贸wnanych z nimi, je偶eli nie s膮 obywatelami polskimi i nie maj膮 miejsca pobytu sta艂ego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) 艣rodki transportowe, kt贸re stanowi膮 zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy u偶ywane do cel贸w specjalnych w rozumieniu przepis贸w o ruchu drogowym,
3) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepis贸w o ruchu drogowym.Terminy i sposoby p艂atno艣ci

Podatek - co do zasady - wp艂aca si臋 w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowi膮zku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 wrze艣nia ka偶dego roku, na rachunek bankowy nr: 91 8300 0009 0008 2123 2000 0020, prowadzony przez Powi艣la艅ski Bank Sp贸艂dzielczy w Kwidzynie.
Autor : 艁ukasz Wereda
Zredagowa艂(a) : 艁ukasz Wereda
Data wprowadzenia : 2010-01-29 12:08:19
Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-06 18:43:47
Liczba wy艣wietle艅 : 393

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Wereda  06.05.2020 17:45poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  04.01.2021 12:16poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  06.12.2021 07:02poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Wereda  06.05.2020 17:41poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  23.04.2020 10:20poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  29.01.2010 11:08poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13354136