logo
Urz膮d Gminy » Struktura organizacyjna
Dwuosobowe stanowisko ds. kadr i p艂acInspektor Gra偶yna Czapiewska
pokój nr 20, I pi臋tro
tel. 55 261 41 64
fax. 55 279 23 06
e-mail: kadry@gminakwidzyn.pl


Inspektor Ewa Szwajkowska-Tul
pokój nr 20, I pi臋tro
tel. 55 261 41 63
fax. 55 279 23 06
e-mail: place@gminakwidzyn.pl


Zakres dzia艂ania: do w艂a艣ciwo艣ci dwuosobowego samodzielnego stanowiska do spraw kadr i p艂ac nale偶膮 w szczególno艣ci sprawy kadrowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urz臋du, sprawy p艂acowe pracowników, sporz膮dzanie dokumentacji dotycz膮cej ubezpiecze艅 spo艂ecznych i zdrowotnych pracowników i zleceniobiorców, sprawy zwi膮zane z opiek膮 medyczn膮 pracowników, sporz膮dzanie deklaracji PFRON, urlopy pracowników, ustalanie czasu pracy pracowników Urz臋du, szkolenia i dokszta艂canie pracowników Urz臋du, sprawy rycza艂tów samochodowych za u偶ywanie samochodów prywatnych do celów s艂u偶bowych, nadzorowanie i koordynowanie w艂a艣ciwej i terminowej realizacji zada艅 z zakresu statystyki publicznej, sprawy odbywania w Urz臋dzie sta偶y i praktyk zawodowych, sprawy zatrudniania osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, sprawy zwi膮zane z wykonywaniem przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasi艂ku, korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej, prac spo艂ecznie u偶ytecznych na podstawie porozumienia zawartego pomi臋dzy Starost膮 a Gmin膮, prowadzenie rejestru umów zawartych z osobami fizycznymi.

Autor : A. Szcze艣niak
Zredagowa艂(a) : Joanna Szutowicz
Data wprowadzenia : 2012-08-01 09:30:39
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-14 08:23:20
Liczba wy艣wietle艅 : 415

Redaktor  Data modyfikacji 
Joanna Szutowicz  06.08.2019 06:28poka偶 t膮 wersj臋
Agata Szcze艣niak  05.08.2019 14:31poka偶 t膮 wersj臋
Agata Szcze艣niak  16.11.2017 12:26poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 14:26poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 14:17poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  03.03.2015 09:48poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Findling  11.12.2014 12:03poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Findling  22.10.2013 09:46poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  04.07.2013 12:27poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  10.04.2013 09:20poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  01.08.2012 08:30poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10721210