logo
Urz膮d Gminy » Struktura organizacyjna
Dwuosobowe stanowisko do spraw ochrony 艣rodowiska i gospodarki odpadami
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Inspektor 呕aneta Czarnuch
pokój nr 9, parter
tel. 55 261 41 81 tel. 55 261 41 51 wew. 81
fax. 55 279 23 06
e-mail: eko@gminakwidzyn.pl


 


Zakres dzia艂alno艣ci: do w艂a艣ciwo艣ci dwuosobowego samodzielnego stanowiska do spraw ochrony 艣rodowiska i gospodarki odpadami nale偶膮 w szczególno艣ci sprawy zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 gminy w zakresie gospodarki wodnej, ochrony 艣rodowiska, ochrony przyrody, melioracji, ekologii, rolnictwa, le艣nictwa i 艂owiectwa, sprawy zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 gminy w zakresie gospodarki odpadami oraz w zakresie utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie, w tym m.in. wydawanie zezwole艅 na: prowadzenie dzia艂alno艣ci dotycz膮cej opró偶niania zbiorników bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie gminy; prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierz膮t, a tak偶e grzebowisk i spalarni zw艂ok zwierz臋cych i ich cz臋艣ci; prowadzenie ewidencji umów na wywóz nieczysto艣ci z nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy; prowadzenie rejestru zbiorników bezodp艂ywowych na 艣cieki oraz przydomowych oczyszczalni 艣cieków; prowadzenie rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci; podejmowania dzia艂a艅 w celu likwidacji dzikich wysypisk 艣mieci na terenie gminy; realizacja zada艅 gminy w zakresie ochrony zwierz膮t, w tym ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami, prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie zada艅 prowadzonych na tym stanowisku pracy, realizacja programu gminnego dotycz膮cego usuwania azbestu.

Autor : A. Szcze艣niak
Zredagowa艂(a) : Agata Kuszy艅ska
Data wprowadzenia : 2018-01-29 13:56:48
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-23 08:45:02
Liczba wy艣wietle艅 : 506

Redaktor  Data modyfikacji 
Joanna Szutowicz  14.01.2020 07:04poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Agata Kuszy艅ska  06.08.2019 06:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10943025