logo
Urz膮d Gminy » Struktura organizacyjna
Samodzielne stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Podinspektor Karolina Wilczewska
pokój nr 27, II pi臋tro
tel. 55 261 41 68 tel. 55.261.41.51 wew. 68
fax. 55.279.23.06
e-mail: promocja@gminakwidzyn.pl


Zakres dzia艂ania: do w艂a艣ciwo艣ci samodzielnego stanowiska do spraw rozwoju i promocji gminy nale偶膮 w szczególno艣ci sprawy zwi膮zane z przygotowywaniem, wdra偶aniem, monitorowaniem i aktualizacj膮 planów gospodarczych gminy takich jak Strategia Rozwoju Spo艂eczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn, plan zaopatrzenia w ciep艂o, plan gospodarki niskoemisyjnej i inne, sprawy promocji gminy, w tym nadzór nad prowadzeniem promocyjnej witryny internetowej gminy, wspó艂praca z mediami, realizacja zada艅 w zakresie wspó艂pracy mi臋dzygminnej, regionalnej i mi臋dzynarodowej, sprawy rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Kwidzyn, w tym wspó艂praca w zakresie tego rozwoju ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, gminnymi placówkami o艣wiatowymi oraz z innymi organizacjami i instytucjami dzia艂aj膮cymi w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, sprawy turystyki
i wypoczynku, prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich, innych ni偶 podlegaj膮ce rejestracji przez Marsza艂ka Województwa, prowadzenie post臋powa艅 dotycz膮cych legalizacji k膮pielisk na terenie gminy oraz realizacja zada艅 gminy w zakresie wspó艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.

Autor : Zarz膮dzenia W贸jta Nr 110/17
Zredagowa艂(a) : Agata Szcze艣niak
Data wprowadzenia : 2014-06-13 13:05:13
Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-05 15:16:02
Liczba wy艣wietle艅 : 385

Redaktor  Data modyfikacji 
Joanna Szutowicz  06.08.2019 06:20poka偶 t膮 wersj臋
Joanna Szutowicz  14.01.2020 06:57poka偶 t膮 wersj臋
Joanna Szutowicz  16.03.2021 11:55poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Agata Szcze艣niak  16.11.2017 13:07poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  25.10.2017 12:12poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 14:22poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 13:53poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  24.01.2017 08:03poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  07.07.2015 13:06poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Klein  15.06.2015 13:05poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Klein  12.05.2015 09:53poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Klein  11.12.2014 12:05poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Findling  13.06.2014 12:05poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10942989