powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry
Aktualności i ogłoszenia
Ogłoszenia i obwieszczenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa, dn 90 mm PE, długości ok. 280 mb); inwestycja obejmuje działki numer: 402/21, 383/53, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie o zwołaniu sesji
W sprawie zwołania VI Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 15 lutego 2019 r
Więcej »
OGŁOSZENIE posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Wójt Gminy Kwidzyn
Informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych, ujętych w rocznym programie współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Więcej »
KOMUNIKAT SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
O udziale społeczeństwa w opracowaniu Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023-z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27 listopada 2018r., została wydana w dniu 29 stycznia 2019r. decyzja Nr GP-ULICP-3/2019 (sygn. GP.6733.51.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego"; inwestycja obejmuje działki nr: 194 i 199, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 grudnia 2018r., została wydana w dniu 29 stycznia 2019r. decyzja Nr GP-ULICP-4/2019 (sygn. GP.6733.52.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV"; inwestycja obejmuje działki nr: 12/1, 13/6, 15/1, 15/5, 17/2, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29 listopada 2018r. została wydana w dniu 28 stycznia 2019r. decyzja Nr GP-ULICP-2/2019 (sygn. GP.6733.50.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych"; inwestycja obejmuje działki nr: 25/3, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 26/5, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, położone w obrębie geod. Brokowo Tychnowieckie, w gm. Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c PE dn 63 mm wraz z przyłączem PE dn 32; inwestycja obejmuje działki nr: 76, 92, 93/10, w obrębie geod. Rakowiec, w gm. Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych m. Rakowiec
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowego do zasilania budynków gospodarczych; inwestycja obejmuje działki nr: 402/21, 402/30, 402/45, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie o zwołaniu sesji
W sprawie zwołania V Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 25 stycznia 2019 r
Więcej »
APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW
Więcej »
OGŁOSZENIE posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam że na wniosek z dnia 2 listopada 2018r., została wydana w dniu 4 stycznia 2019r. decyzja Nr GP-ULICP-1/2019 (sygn. GP.6733.48.2018.I) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie sieci kablowej nn 0,4 kV" na terenie nieruchomości oznaczonej nr działki 256, w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Rady Gminy Kwidzyn z dnia 4 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłasza się informację o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH na rok 2019
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 26 października 2018r. została wydana w dniu 21 grudnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-48/2018 (sygn. GP.6733.47.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego w m. Grabówko. Inwestycja obejmuje działki nr 40/8 i 40/11, położone w obrębie geodezyjnym Grabówko, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2018r.
Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej wraz z szafką pomiarową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości oznaczonej nr działek 157/140 i 157/142 położonymi w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV; inwestycja obejmuje działki nr: 13/6, 15/1, 17/2, 15/5, 12/1, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
zawiadamiam że na wniosek z dnia 24 października 2018r. została wydana w dniu 18 grudnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-47/2018 (sygn. GP.6733.46.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 32/1 w m. Kamionka", inwestycja obejmuje dz. nr: 31/3, 32/3, 33, w obrębie geodezyjnym Kamionka, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości gruntowej
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 3 października 2018r. została wydana w dniu 13 grudnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-46/2018 (sygn. GP.6733.44.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 33/1, 70/1, 70/2, 70/3, położonych w obrębie Obory w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 października 2018r. została wydana w dniu 12 grudnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-45/2018 (sygn. GP.6733.45.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV" inwestycja obejmuje działki oznaczone nr: 1, 2, 3/2, 5, 6, 9, 612/2, 616, położone w obrębie geod. Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje działki nr: 26/5, 25/3, 25/5, 26/10, 25/8, 25/7, 25/6, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, w obrębie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej eNN wraz z szafką pomiarową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego; inwestycja obejmuje działki nr: 194, 199, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie o zwołaniu sesji
w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 21.12.2018 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
zawiadamiam że na wniosek z dnia 1 X 2018r. została wydana w dniu 4 grudnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-44/2018 (sygn. GP.6733.43.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" inwestycja obejmuje działkę oznaczoną nr 279/2, w obrębie geodezyjnym Licze, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 12.12.2018 r.
Więcej »
OGŁOSZENIE posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania II Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29.11.2018 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na nieruchomości oznaczonej nr działek 33/1, 70/1, 70/2, 70/3 położonymi w obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
o terminie posiedzenia Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia, położonych w miejscowości Grabówko, Janowo, Korzeniewo, Mareza, Obory i Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
zawiadamiam że na wniosek z dnia 10 września 2018r. (skorygowany dnia 24 września 2018r.) została wydana w dniu 14 listopada 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-43/2018 (sygn. GP.6733.39.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii kablowej nn 0,4 kV" inwestycja obejmuje działki oznaczone nr: 261/12, 261/17, 261/18, 172, obręb geodezyjny Brachlewo, gmina Kwidzyn.
Więcej »
INFORMACJA
odbiór odpadów komunalnych
Więcej »
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie Komisarza Wyborczego o zwołaniu sesji na dzień 19 listopada 2018r. (poniedziałek) na godz. 9.00
Więcej »
OGŁOSZENIE
użyczenie - Rozpędziny
Więcej »
OGŁOSZENIE
ogłoszenie o przetargu m. Tychnowy nr działki 373/8 GD1I/00022180/0
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018 r. dot. budowy sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 256 położonej w Korzeniewie
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018 r. - budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV m. Rakowiec w celu zasilania domków jednorodzinnych
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 32/1, w miejscowości Kamionka ul. Leśna gm. Kwidzyn'; inwestycja obejmuje działki nr: 33, 32/3, 31/3, położone w obrębie geodezyjnym Kamionka, w gm. Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że zwołuję ostatnią sesję VII kadencji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 14 listopada 2018r.
Więcej »
OGŁOSZENIE posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 października 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomości oznaczonej nr działek 40/8 i 40/11 położonymi w obrębie geodezyjnym Grabówko, gmina Kwidzyn.
Więcej »
INFORMACJA- dowóz osób niepelnosprawnych
Więcej »
Dowóz na wybory z Brokowa - ogłoszenie dla mieszkanców
II TURA WYBORÓW
Więcej »
Dowóz na wybory z Osna - ogłoszenie dla mieszkańców
II TURA WYBORÓW
Więcej »
Dowóz na wybory z Dubiela - ogłoszenie dla mieszkańców
II TURA WYBORÓW
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam że na wniosek z 4 lipca 2018r. (uzupełnionego/skorygowanego dnia: 20 sierpnia, 5 września oraz 3, 5 i 11 października 2018r.) została wydana w dniu 25 października 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-41/2018 (sygn. GP.II.6733.27.2018) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV (napowietrznej oraz kablowej)" na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek: 4, 8, 9, 10, 14/1, 15/1, 15/4, 16/1, 16/2, 17/2, 17/3, 17/5, 17/7, 17/8, 18, 19, 21, 181/5, 254/7, położonych w obrębie geodezyjnym Brachlewo, gm. Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 października 2018
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV"; inwestycja obejmuje działki nr: 1, 2, 3/2, 5, 6, 9, 612/2, 616, położone w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam że na wniosek z dnia 28 sierpnia 2018r., została wydana w dniu 22 października 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-35/2018 (sygn. GP.II.6733.36.2018) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 10 września 2018r., została wydana w dniu 25 października 2018r. decyzja nr GP-ULICP-40/2018 (sygn. GP.6733.42.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomości oznaczonej nr działki 70/3, 73/151, położone w obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 10 września 2018r. została wydana w dniu 24 października 2018r. decyzja nr GP-ULICP-39/2018 (sygn. GP.6733.41.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomości oznaczonej nr działki 504/1, położona w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
zawiadamiam,że na wniosek z dnia z dnia 10 września 2018r. została wydana w dniu 23 października 2018r. decyzja nr GP-ULICP-38/2018 (sygn. GP.6733.40.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr działek 483/17, 483/19, 484, położonych w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 7 września 2018r. została wydana w dniu 23 października 2018r. decyzja nr GP-ULICP-37/2018 (sygn. GP.6733.38.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c Dn 63 PE wraz z przyłączem gazu PE Dn 32. Inwestycja obejmuje działki nr 19/10, 21, 23 w obrębie Nowy Dwór oraz nr 80/8, 80/9, 80/20 i 165 w obrębie Grabówko, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 3 września 2018r. została wydana w dniu 23 października 2018r. decyzja nr GP-ULICP-36/2018 (sygn. GP.6733.35.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową terenie działek nr 530/4 oraz 561/15, położonych w obrębie Mareza w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn.
Więcej »
INFORMACJA
DOWÓZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO LOKALU WYBORCZEGO NA TERENIE GMINY KWIDZYN
Więcej »
Dowóz na wybory - Brokowo
Więcej »
Dowóz na wybory - Dubiel
Więcej »
Dowóz na wybory - Ośno
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 października 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce geodezyjnej nr 279/2, w obrębie geodezyjnym Licze, w gm. Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie zwołania LVI Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 17.10.2018 r.
Więcej »
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawną zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego
Więcej »
wyniki wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
wyniki wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 października 2018 r.
obwieszczenie ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV m. Tychnowy
Więcej »
INFORMACJA DLA WYBORCÓW
W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informuję, że został sporządzony spis wyborców. Każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie zwołania LV sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 4 października 2018r.
Więcej »
Ogłoszenie
O zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa PASTWA
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 25 września 2018r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 września 2018 r.
zawiadomienie o wydanej w dniu 18 września 2018r. decyzji nr GP-ULICP-32/2018 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " rozbudowie sieci wodociągowej" inwestycja obejmuje dz. nr: 60, 81, 85, 233/6 w obrębie geodezyjnym Górki, w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 września 2018r.
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:,,budowie linii kablowej nn-0,4 kV"; inwestycja obejmuje działki nr: 261/17, 261/18, 172, położone w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 września 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Rakowiec gm. Kwidzyn w celu zasilenia domków jednorodzinnych"; inwestycja obejmuje działki nr: 402/24, 402/21, 403, 420, 438, 466, 491/2, 491/4, położone w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 września 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomości oznaczonej nr działek 73/151 i 70/3 położonymi w obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 września 2018r.
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomości oznaczonej nr działki 504/1 położonej w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 września 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr działek 483/17, 483/19 i 484 położonych w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 września 2018 r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV - budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowa linii kablowej nn-0,4 kV"; inwestycja obejmuje działki nr: 21, 18, 17/2, 17/3, 15/4, 15/1, 14/1, 17/8, 19, 17/7, 17/5, 16/2, 16/1, 8, 9, 10, 254/7, 254/6, 181/5, 4, 3, 2/2, położone w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 września 2018 r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniowymi i szafką oświetleniową na nieruchomościach oznaczonych nr działek 561/15 i 530/4 położonych w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018 r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie gazociągu ś/c PE dn 63 wraz z przyłączem gazu PE dn 32 na nieruchomościach oznaczonych nr działek 19/10, 21 i 23 położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór oraz nr działek 165, 80/9, 80/8 i 80/20 położonych w obrębie geodezyjnym Grabówko, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE 0 KONSULTACJACH
projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Korzeniewo, Mareza, Rakowiec i Rozpędziny, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 września 2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego; inwestycja obejmuje działki nr: 205/13, 205/15, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gm. Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018r.
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie zwołania LIV sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 11 września 2018r.
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zawiadomienie o III sesji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Informuję, że dnia 29 sierpnia 2018r. /środa/ o godz. 14:00 odbędzie się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja dla mieszkańców qminy Kwidzyn dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie skrócenia oraz zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn z powodu upałów
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam że została wydana w dniu 6 sierpnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-30/2018 (sygn. GP.6733.26.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków" na terenie działki nr 391/2, położonej w obrębie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,budowie linii kablowej nn do budynku mieszkalnego jednoro-dzinnego na dz. 163/11 w miejscowości Licze, gm. Kwidzyn"; inwestycja obejmuje działki nr: 163/13, 161/5, 163/11, położone w obrębie geodezyjnym Licze, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r.
W sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 29 maja 2018r. Pana Tomasza Wiśniewskiego, została wydana w dniu 1 sierpnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-29/2018 (sygn. GP.6733.25.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków. Inwestycja obejmuje działki nr 26, 27, 48, 49 w obrębie geodezyjnym Lipianki w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 29 maja 2018r. Pani Agaty Wiśniewskiej, została wydana w dniu 1 sierpnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-28/2018 (sygn. GP.6733.24.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmuje działki nr 112/3, 112/7, 112/8 w obrębie geodezyjnym Janowo w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzierżawy i najmu, położonych w miejscowości Baldram, Dankowo, Górki, Janowo, Lipianki, Pastwa, Rakowiec i Rozpędziny, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam że na wniosek z dnia 24 maja 2018r. Pana Andrzeja Guzow - ELEKTRO-KOMPLEKS S.C. Andrzej Guzow, Tomasz Hołub, ul. Sienkiewicza 57c/2, 82-200 Malbork będącego pełnom.: Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie, została wydana w dniu 30 sierpnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-27/2018 (sygn. GP.6733.23.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV dla zasilania działki nr 292/1"; inwestycja obejmuje dz. nr: 291 i 292/1, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Informacja Starosty Kwidzyńskiego
HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych nr działek 60, 81, 85 i 233/6 położonych w obrębie geodezyjnym Górki, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr działek 134/1, 135, 60/3 położonych w obrębie geodezyjnym Tychnowy, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania LIII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 31 lipiec 2018r.
Więcej »
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, dalej GDOŚ, przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę Ventus Kwidzyn Sp. z o.o., reprezentowaną przez r.pr. Andrzeja Dziurę, na decyzję Generalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska z dnia 11 kwietnia. 2018 r., znak: DOOŚ-dś1.4210.23.2017.AB.18, uchylającą w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2015 r., znak: RDOŚ-Gd-W00.4210.36.2012.AM.58, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Kwidzyn wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Kwidzyn i umarzającą postępowanie pierwszej instancji w całości.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Elektroniczne zwolnienia lekarskie
Informacja o bezpłatnym szkoleniu jakie organizuje 25 lipca br. Inspektorat ZUS w Kwidzynie.
Więcej »
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem.
Więcej »
Adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawną zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 26 kwietnia 2018r. została wydana w dniu 5 lipca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-25/2018 (sygn. GP.6733.19.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie linii kablowej nn 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego. Inwestycja obejmuje działki nr 48/3 i 50, położone w obrębie geod. Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
0 WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. ,,Nil" w Rakowcu.
Więcej »
Obwieszczenie
zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 9 maja 2018r. została wydana w dniu 9 lipca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-26/2018 (sygn. GP.6733.20.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych. Inwestycja obejmuje działki nr 117, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165/1, 166/4, 166/5, położone w obrębie geodezyjnym Janowo, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania LII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 14 lipca 2018r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2018r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji w dniu 29 czerwca 2018 roku Nr GP-ULICP-24/2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania budynków mieszkalnych" - Janowo
Więcej »
Komunikat
w sprawie suszy w uprawach
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2018 z dnia 19.06.2018 r. dla zamierzenia pod nazwą: "przebudowa odcinka elektroenergetycznego linii napowietrznej nn-0,4kV o długości ok. 1.151 m w m. Szramowo, gm. Prabuty i Brokowo Rakowieckie gm. Kwidzyn na dz. nr 156, 155, 154/2, 192/1 obręb Szramowo, gm. Prabuty i na dz. 175/4, 175/5, 175/3, 57/1 obręb Brokowo Rakowieckie, gm. Kwidzyn"
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 czerwca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo - pomiarowego do zasilenia budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków; inwestycja obejmuje działkę nr 391/2, w obrębie geod. Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 czerwca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,budowie linii elektroenergetycznej kablowej dla zasilania działki nr 292/1 w m. Rakowiec ul. Sportowa"; inwestycja obejmuje działki nr: 291, 292/1, położone w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania LI sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 26 czerwca 2018r.
Więcej »
OGŁOSZENIE
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na nieruchomościach oznaczonych nr działek 117, 166/4, 166/5, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165/1 położonych w obrębie geodezyjnym Janowo, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 11 czerwca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na nieruchomościach oznaczonych nr działek 26, 27, 48, 49 położonych w obrębie geodezyjnym Lipianki, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10 kwietnia 2018r. Pana Krzysztofa Michalskiego - Zastępcy Wójta Gminy Kwidzyn, została wydana w dniu 8 czerwca 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-23/2018 (sygn. GP.6733.15.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,rozbiórce i budowie nowego mostu drogowego przez rzekę Liwę w ciągu drogi gminnej nr 247026G" na terenie nieruchomości oznaczonej nr działek: 89/2, 139, 142, 143/2, w obrębie geodezyjnym Kamionka, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 8 czerwca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na nieruchomościach oznaczonych nr działek 112/3, 112/8, 112/7 położonych w obrębie geodezyjnym Janowo, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020. Gmina Kwidzyn przystąpiła w 2017 r. do wieloletniego programu wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 5 kwietnia 2018r. Pana Tomasza Kasprowicz - Biuro Projektowe ,,ELTOM", ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, będącego pełnomocnikiem: Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, została wydana w dniu 4 czerwca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-21/2018 (sygn. GP.6733.14.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na terenie nieruchomości oznaczonej nr działki 530/4 położonej w obrębie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 28 marca 2018r. Pana Tomasza Kasprowicz - Biuro Projektowe ,,ELTOM", ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, będącego pełnomocnikiem: Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, została wydana w dniu 4 czerwca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-20/2018 (sygn. GP.6733.11.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 10/1, 30, 31, 37, położonych w obrębie Lipianki w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Jonowo, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Decyzją Nr GP - ULICP - 18/2018 ustala lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,przebudowie linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN-0,4 kV celem zasilenia w energię elektryczną budynku jednoro-dzinnego na działce nr 103, w miejscowości Tychnowy"; inwestycja obejmuje działki nr: 114, 102/2, 103, 104/11, 107/1, 376, położone w obrębie geodezyjnym Tychnowy, w gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
Więcej »
Informacja
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O możliwości składania wniosków z propozycjami nazw ulic w miejscowości Rakowiec
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O możliwości składania wniosków z propozycjami nazw ulic w miejscowości Dankowo.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania L sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29 maja 2018r.
Więcej »
Ogłoszenie
została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na nieruchomości oznaczonych nr działek 117, 166/4, 166/5, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4 położonych w obrębie geodezyjnym Janowo, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do najmu w miejscowości Dankowo, Mareza, Rakowiec i Tychnowy, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Informacja Regionalnego Rzecznika Prasowego ZUS województwa pomorskiego Krzysztofa Cieszyńskiego
Pomorskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapraszają 19 maja na ogólnopolskie wydarzenie pod hasłem
Więcej »
Ogłoszenie
W dniu 24 maja 2018r. (czwartek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Więcej »
Informacja
Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
Więcej »
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca odbioru odpadów wielogabarytowych.
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Kwidzyn zawiadamia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dal inwestycji polegającej na ,,budowie świetlicy kulturalno-oświatowej wraz z wydzielaniem drogi dojazdowej do m. Wola-Sosenka" na terenie nieruchomości oznaczonej nr. działek 65 i 66/1 w obrębie geodezyjnym Brokowo Rakowieckie w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2017r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY
O wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawarciu porozumienia dwustronnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN - 0,4 KV w m. Szramowo gm. Prabuty i Brokowo Rakowieckie gm. Kwidzyn na dz. nr 156, 155, 154/2, 192/1 obręb Brokowo Rakowieckie, gm. Kwidzyn.
Więcej »
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Zawiadomienie w sprawie ,,Budowy famy wiatrowej Kwidzyn wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Kwidzyn"
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamia o wydaniu decyzji nr GP-ULIC-14/2018 (sygn. GP.6733.6.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychnowy I Podzamcze. inwestycja obejmuje działki nr:363, 364/7, 364/8, 364/10, 365/2, 365/4, 365/5, 365/6, 65/7, 365/8, 366/1, 366/3, 366/4, 367, 368/2, 368/3, 368/5, 369/2, 369/3, 369/5, 370, 371/19, 371/20, 371/21, 371/22, 371/23, 371/28, 372/7, 381, 382, 391/1, 391/2, w obrębie geodezyjnym Tychnowy oraz nr 265/1, 265/5, 326, 337/19, 337/20, 340, 341, 342/5, w obrębie geodezyjnym Podzamcze w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
informuje o padaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie geodezyjnym Mareza.
Więcej »
Wójt Gminy Kwidzyn
informuje o padaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie geodezyjnym Rakowiec.
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych - obręb geodezyjny Brokowo Tychnowieckie
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych - obręb geodezyjny Rozpędziny oraz Mareza
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 30 sierpnia 2017 roku (wraz z uzupełnieniem z dnia 21 marca 2018 r.) Pana Michała Rajkiewicz, Biuro Techniczne ,,EKO-WOD", ul. Legionów 27, 82-300 Elbląg, będącego pełnomocnikiem: Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, została wydana w dniu 24 kwietnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-13/2018 (sygn. GP.6733.45.2017.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obory. Inwestycja obejmuje działki nr: 11/1, 4, 7/1, 7/2, 10, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 20, 23, 24/1, 27, 32/1, 32/2, 33/1, 34, 36/1, 42, 43, 69/5, 69/11, 69/12, 73/223, 114 w obrębie geodezyjnym Obory w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie z dnia 17 kwietnia 2018r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo - pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych na nieruchomościach oznaczonych nr działek 117, 168/5, 169 położonych w obrębie geodezyjnym Janowo, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ryjewo
Z dnia 21 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV do zasilenia budynkow mieszkalnych jednorodzinnych na dz. geod. nr 351, 352, 353, 350/2, 342, 340/2, 344, 335, 339, 336/1, 328, 324, 308, 307/1 obręb Trzciano, gm. Ryjewo i na dz. geod. nr 167 obreb Dubiel, gm. Kwidzyn na wniosek Pana Tomasza Gajewskiego, ul. 1 Maja 58/29, 82-300 Elbląg pełnomocnika Energa - Operator SA, z siedzibą w Gdańsku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,rozbiórce i budowie nowego mostu drogowego przez rzekę Liwa w ciągu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce, gmina Kwidzyn"; inwestycja obejmuje działki nr: 89/2, 139, 142, 143/2, obręb Kamionka, gm. Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kwidzyn uchwały Nr XLVIII / 331 / 18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębach geodezyjnych Mareza i Podzamcze.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XLIX sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 26 kwietnia 2018r.
Więcej »
OGŁOSZENIE
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 11 kwietnia 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na nieruchomości oznaczonej nr działki 530/4 położonej w obrębie geodezyjnym Mareza, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 11 kwietnia 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na nieruchomościach oznaczonych nr działek 70/2, 71, 72, 34 położonych w obrębie geodezyjnym Obory, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE
Ogłasza się aktualizację podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na nieruchomościach oznaczonych nr działek 10/1, 30, 31, 37 położonych w obrębie geodezyjnym Lipianki, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr działek 97/3, 134/7, 176 położonych w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :,,przebudowie linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN-0,4 kV celem zasilenia energią elektryczną budynku jednorodzinnego na działce nr 103, w miejscowości Tychnowy ul. Kościelna, gmina Kwidzyn"; inwestycja obejmuje działki nr:114, 102/2, 103, 104/11, 107/1, 376 położone w obrębie geodezyjnym Tychnowy,gmina Kwidzyn.
Więcej »
Młodzieżowa Rada Gminy Kwidzyn zawiadamia o II sesji
Informuję, że dnia 11 kwietnia 2018r. o godz. 14:30 odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach oznaczonych nr działek 43, 42, 18/2, 15, 18/1, 14, 10, 7/1, 7/2, 17, 20, 23, 24/1, 27, 69/11, 69/12, 114, 32/2, 32/1, 33/1, 34, 73/223, 36/1 położonych w obrębie geodezyjnym Obory, w gminie Kwidzyn oraz korekty wniosku z dnia 21 marca 2018r. poprzez dopisanie do wniosku działek oznaczonych nr 1/1, 4, 16 położonych w obrębie geodezyjnym Obory, gm. Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową; inwestycja obejmuje dz. nr 172, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do najmu i dzierżawy w miejscowości Dankowo, Gurcz i Tychnowy, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr działek 80/7, 109/2, 121/10 położonych w obrębie geodezyjnym Rozpędziny, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn- Prabuty
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Więcej »
OGŁOSZENIE
w sprawie zwołania XLVIII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 27 marca 2018r.
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Brachlewie, Rakowcu i Tychnowach.
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geod. Baldram, gm. Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie świetlicy kulturalno-oświtowej ( w miejscowości Ośno) wraz z wydzieleniem drogi dojazdowej do Woli-Sosenki" obejmującej dz. nr:66/1, 65 w obrębie geodezyjnym Brokowo Rakowieckie, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 marca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Tychnowy oraz Podzamcze, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 grudnia 2017 roku Pani Małgorzaty Magoń, reprezentującej Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza, ul. Obrońców Pokoju 46G/2, 83-00 Pruszcz Gdański, działającej z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR SA,oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana w dniu 6 marca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-12/2018 (sygn. GP.I. 6733.1.2018) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje działki nr 102, 269/2, 252/2, 253, 167/4, 167/3, 167/2, 167/6, 167/5, 371/6, 147/3, 147/2, 149, 148, 165, 371/4, 371/17, 371/8, 371/21, 371/20, 371/19, 371/18, 371/16, 371/15, 371/14, 371/13, 371/12 w obrębie Podzamcze, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn zawiadamia, że na wniosek z dnia 14 grudnia 2017 roku Biura Projektowego "ELTOM" inż. Tomasz Kasprowicz, ul. Kwidzynska 9, 14-200 Iława, będącego pełnomocnikiem: ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima6, 10-950 Olsztyn, została wydana w dniu 28 lutego 2018r. decyzja nr GP-ULICP-11/2018 (sygn. GP.I.6733.61.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz szafki pomiarowej. Inwestycja obejmuje działkę nr 35/8, 35/9 w obrębie Grabówko, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn zawiadamia, że na wniosek z dnia 14 grudnia 2017 roku Biura Projektowego "ELTOM" inż. Tomasz Kasprowicz, ul. Kwidzynska 9, 14-200 Iława, będącego pełnomocnikiem: ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima6, 10-950 Olsztyn, została wydana w dniu 28 lutego 2018r. decyzja nr GP-ULICP-10/2018 (sygn. GP.I.6733.60.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz szafki pomiarowej. Inwestycja obejmuje działkę nr 576/27 w obrębie Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. (GL.6850.1.2018)
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr 3 / 18 Zebrania Wiejskiego sołectwa Górki z dnia 16 lutego 2018r.
W sprawie wyboru sołtysa sołectwa Górki
Więcej »
Uchwała Nr 2 / 18 Zebrania Wiejskiego sołectwa Górki z dnia 16 lutego 2018r.
W sprawie przyjęcia rezygnacji sołtysa sołectwa Górki.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XLVII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 27 lutego 2018r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 3 stycznia 2018r. Pana Jerzego Glaza - PUPH "EL-BUD" Michał Szymański, ul. Zdrojowa 2, 82-522 Sadlinki będącego pełnomocnikiem: Energa-Operator S.A. Odział w Olsztynie, została wydana w dniu 14 lutego 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-10/2018 (sygn. GP.6733.2.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilenia budynkow mieszkalnych"; inwestycja obejmuje dz. nr:28/5, 28/6, 28/8, 28/9, 28/15, w obrębie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamia, że na wniosek z dnia 15 grudnia 2017r. pani Małgorzata Bryćko-Krauza z firmy "PROJEKTOR" Usługi Inżynieryjne, ul. Obr. Pokoju 46G/2, 83-000 Pruszcz Gdański - będącej pełnomocnikiem: Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie, została wydana w dniu 12 lutego 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-7/2018 (sygn. GP.II.6733.59.2017) ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek przeznaczonych pod budownictwo" inwestycja obejmuje działki oznaczone nr: 402/61, 402/21, 383/53, 383/51, 383/52, 383/57, 383/56, 383/55, 383/54, 383/48, 383/49, 383/46, 383/60, 383/58, 383/59, 383/63, 383/62, 383/61, obręb geodezyjny Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn informuje w związku z obowiązującą ustawą z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z dnia 1 lipca 2016r., poz. 961)
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamia, że na wniosek z dnia 12 grudnia 2017r. Pani Małgorzaty Jercha z firmy Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie "PROJBUD" Zbigniew Dolewski Sp. j., ul.Wąbrzeska 46, 82-500 Kwidzyn - będącej pełnomocnikiem: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, została wydana w dniu 5 lutego 2018r. decyzja nr GP-ULICP-6/2018 (sygn. GP.II.6733.55.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie gazociągu S/c Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne"; inwestycja obejmuje działki nr: 460, 461/5, 509/1, 591 w obrębie geodezyjnym Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Górki
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do najmu w miejscowościach Dankowo, Górki i Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam że na wniosek z dnia 22 listopada 2017r. Pana Remigiusza Feliksiak, zam. Brachlewo 42/2, 82-500 Kwidzyn, została wydana w dniu 22 stycznia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-5/2018 (sygn. GP.II.6733.54.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; inwestycja obejmuje działki nr: 3/3, 3/4, 7, położone w obrębie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV; inwestycja obejmuje działki nr: 102, 269/2, 252/2, 253, 167/4, 167/3, 167/2, 167/6, 167/5, 371/6, 147/3, 147/2, 149, 148, 165, 371/4, 371/17, 371/8, 371/21, 371/20, 371/19, 371/18, 371/16, 371/15, 371/14, 371/13, 371/12 położonych w obrębie geodezyjnym Podzamcze, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 7 listopada 2017 roku Pana Krystiana Brandt - Przedsiębiorstwo Inżynierskie "ELION" ul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elbląg będącego pełnomocnikiem: ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana w dniu 15 stycznia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-3/2018 (sygn. GP.I. 6733.51.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego. Inwestycja obejmuje działki nr 109/1 i 122/4 położone w obrębie geodezyjnym Rozpędziny, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O możliwości ubiegania się o dotacje na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana w dniu 17 stycznia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-4/2018
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 stycznia 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV oraz szafki pomiarowej; inwestycja obejmuje działki nr: 35/8 i 35/9 położonych w obrębie geodezyjnym Grabówko, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 stycznia 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV oraz szafki pomiarowej; inwestycja obejmuje działkę nr: 576/27 położonej w obrębie geodezyjnym Mareza, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XLVI sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 25 stycznia 2018r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek 13 października 2017 roku skorygowanego w dniu 23 listopada 2017r. Pani Małgorzaty Jercha z pełnomocnictwa: Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., została wydana w dniu 9 stycznia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-2/2018 (sygn. GP.I. 6733.49.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne. Inwestycja obejmuje działki nr 56/1, 85/7, 86, 96/1 w obrębie Korzeniewo, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam że na wniosek z dnia 31 października 2017r. (skorygowanego w dniu 6 grudnia 2017r.) Pana Bartosza Sielickiego z firmy ELPROS Projektowanie, Kosztorysowanie i Usługi Elektryczne, ul. Lipowa 2/2, 10-065 Olsztyn, została wydana w dniu 5 stycznia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-1/2018 (sygn. GP.II.6733.50.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 630/2 w obrębie Rakowiec; inwestycja obejmuje działki nr: 144/3, 229, 230/1, 230/2, 231, 232, 233, 234, 235/4, 278, 318, 320, 323/5, 323/8, 323/9, 325, 343, 454, 627/15, 627/16, 627/17, 627/18, 627/19, 630/1, 630/2, położone w obrębie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 stycznia 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego do zasilenia budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje działki nr: 28/5, 28/6, 28/8, 28/9, 28/15, w obrębie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Informuję o zwołaniu I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn II kadencji na dzień 15 stycznia 2018r. /poniedziałek/ o godz. 17:00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Kwidzyn, sala narad nr 22.
Więcej »
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
Zwołanych przez Wójta Gminy Kwidzyn w styczniu i lutym 2018r.
Więcej »
Aktualne adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnych zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilenia działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe; inwestycja obejmuje działki nr: 402/61, 402/21, 383/53, 383/51, 383/52, 383/57, 383/56, 383/55, 383/54, 383/48, 383/49, 383/46, 383/60, 383/58, 383/59, 383/63, 383/62, 383/61, położone w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gm. Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje działki nr: 235, 226/1, 227 położonych w obrębie geodezyjnym Mareza, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje działki nr: 150/3, 150/4, 150/6, 150/8 położonych w obrębie geodezyjnym Grabówko, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o korekcie wniosku w zakresie działek objętych planowaną inwestycją - w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegając na "budowie sieci kablowej eNN (YAKXS 4x 70 SE) oraz lokalizacji szafki pomiarowej; po korekcie wniosku inwestycja obejmuje działki nr: 253/3, 48, 46/2, 46/3 oraz 274, położone w obrębie geodezyjnym Licze, w gmina Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
W związku z zamiarem sporządzenia"Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" w 2018 roku informuje o możliwości składania wniosków
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne; inwestycja obejmuje działki nr: 460, 461/5, 509/1, 591, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie sieci kanalizacji tłoczonej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej dla działek przeznaczonych pod zabud. mieszkaniowa jednorodzinna; inwestycja obejmuje działki nr: 3/3, 3/4, 7, w obrębie geod. Brokowo Tychnowieckie, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
21 grudnia 2017r. (czwartek) godz. 15:30 - XLV sesja Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
14 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 - wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zestawienie wyników głosowania w wyborach do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 1 grudnia 2017 r.
Więcej »
Ogłoszenie
o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Kwidzynie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gmniy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2017r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Korzeniewo
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 24 listopada 2017 roku.
Wójt Gminy Gardeja w dniu 15.11.2017 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o sygn. AB.6733.16.2017 dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV o łącznej długości do 11000,0 m. (Gmina Gardeja o dł. 7315,0m, Gmina Kwidzyn o dł. 3640,0m) wraz z odgałęzieniami
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
W dniu 21 listopada 2017r.została wydana odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" na terenie działki nr 457/2, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, gmina Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 listopada 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Rozpędziny; inwestycja obejmuje działki nr: 109/1 i 124/4 położonych w obrębie geodezyjnym Rozpędziny, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Brachlewo, Gniewskie Pole, Grabówko, Pastwa, Rakowiec i Rozpędziny
Więcej »
Ogłoszenie
Polowanie zbiorowe na terenie OHZ Nadleśnictwo Kwidzyn, obwód łowiecki 214 w dniu 22.11.2017 r.
Więcej »
Ogłoszenie
XLIV sesję Rady Gminy Kwidzyn - 30 listopada 2017r. (czwartek) godz. 15:30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn-28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 listopada 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej eNN (YAKXS 4 x 70 SE) oraz lokalizacja szafki pomiarowej; inwestycja obejmuje działki nr: 253/3, 48, 46/2, 46/3, w obrębie geodezyjnym Licze, w gmina Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn-23 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 22
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 14 listopada została wydana decyzja Nr GP-ULICP-14/2017 ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "zmianie sposobu użytkowania usługowej części budynku w celu przystosowania do potrzeb świetlicy kulturalno-oświatowej w miejscowości Kamionka"
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 listopada 2017r.
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 630/2, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn; inwestycja obejmuje działki oznaczone nr: 630/2, 278, 320, 318, 627/15, 627/16, 627/17, 627/18, 627/19, 325, 323/5, 323/8, 229, 230/1, 230/2, 231, 144/3, 343, 454, 236, 232, 233, 234, 235/4, 323/9, 630/1, w obrębie geod. Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 7 listopada została wydana decyzja Nr GP- ULICP-42/2017 ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowanie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego", inwestycja obejmuje działki nr: 41/7, 41/8, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn- Prabuty
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
W 3 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr GP - ULICP - 41/2017 ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na"rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec" ; inwestycja obejmuje działki nr: 206/1, 206/3, 206/4, 206/5, 205/15, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 25 października 2017 r. została wydana decyzja Nr GP-ULICP-40/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje dz. nr: 633/1, w obrębie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 24 października 2017 r. została wydana decyzja Nr GP-ULICP-39/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje dz. nr: 52/7, w obrębie geodezyjnym Kamionka w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 października 2017r.
Wójt Gminy Kwidzyn zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Baldram wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna odbędzie sie w dniu 22.11.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 22 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 października 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce geodezyjnej nr 457/2, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 października 2017 r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne; inwestycja obejmuje działki nr: 96/1, 86, 56/1 położonych w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 19 października 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-38/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie sieci wodociągowej na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 56/1, 336/3, 336/5 w obrębie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 12 października 2017r. została wydana decyzja Nr GP-ULICP-35/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego" na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek: 378/1, 378/4, 378/5, 378/6, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 17 października 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-37/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo- pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych na terenie działek nr 79/5, 79/30, 79/34, 79/36, 79/48, 79/54, w obrębie Lipianki, gmina Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 16 października 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-36/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz zestawu złączowo - pomiarowego na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 569/3, 569/5, 569/6, 579 w obrębie Mareza, gmina Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
XLIII sesję Rady Gminy Kwidzyn- 26 października 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 16 października 2017 roku
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV wraz z odgałęzieniami, przebiegającej w gminie Kwidzyn i gminy Gardeja przez teren obejmujący w części lub w całości działki w obrębie Paczkowo 0019, w obrębie Morawy 0010 , w obrębie Otoczyn 0011, w obrębie Klasztorek 0007,w obrębie Jaromierz 0005
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Ogłoszenie
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn - 17 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15:30
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Dnia 3 października 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-32/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej i napowietrznej oświetlenia drogowego w Rakowcu
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
dotyczące wydania decyzji Nr GP-ULICP-33/2017 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Dotyczące wydania decyzji Nr GP-ULICP-34/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Korzeniewo.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
o zawiadomieniu, że postanowieniem nr GP.I.6733.33.2017 roku sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji nr GP-ULICP-23/07 wydanej dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej, elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Mareza
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 28 września 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-31/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie gazociągu ś/c Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne w Tychnowach
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 28 września 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-30/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie gazociągu ś/c Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne w Rakowcu
Więcej »
Ogłoszenie
wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn-5 października 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 22
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec; inwestycja obejmuje działki nr: 206/1, 206/3, 206/4, 206/5, 205/15, w obrębie geod. Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
W dniu 26 września 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-23/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 września 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych nr działek 56/1, 336/5 i 336/3 położonych w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z 20 września 2017 r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, działka nr 41/7 i 41/8 Brachlewo
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W 18 września 2017 r. została wydana decyzja Nr GP-ULICP-28/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych; dz. nr: 370, 372/8 Tychnowy
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 15 września 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-27/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie oświetlenia drogowego na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 13/6, 13/17, 13/18, 14, 15, 16, 17 miejscowość Tychnowy w gminie Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
XLII sesję Rady Gminy Kwidzyn-28 września 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONKURSU OFERT DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA WYBÓR REALIZATORÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ZAKRESIE TERAPII UZALEŻNIEŃ NA ROK 2017
Więcej »
Ogłoszenie
wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn - 20 września 2017r. (środa) o godz. 15:30 w sali nr 22
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kwidzyn
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej Lipianki
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 6 września 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-25/2017 (sygn. GP.II.6733.27.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Rakowiec, działka nr 235/4 i 236
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 7 września 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-26/2017 (sygn. GP.II.6733.28.2017) ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Rakowiec , działka nr 146
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 6 września 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-24/2017 (sygn. GP.II.6733.26.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn-0,4 kV oswietlenia drogowego w miejscowości Górki
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 5 września 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-23/2017 (sygn. GP.II.6733.25.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie sieci elektro-energetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek w Tychnowy
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 września 2017r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach oznaczonych nr działek 43, 42, 18/2, 15, 18/1, 14, 10, 7/1, 7/2, 17, 20, 23, 24/1, 27, 69/11, 69/12, 69/5, 114, 32/2, 32/1, 33/1, 34, 73/223, 36/1 położonych w obrębie geodezyjnym Obory, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Dnia 4 września 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-22/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na" budowie linii kablowej i napowietrznej oświetlenia drogowego", Rakowiec
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 31 sierpnia 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-21/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania budynku mieszkalno-gospodarczego, działka nr 77/2 Brachlewo
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie złącza linii kablowej nn 0,4kV oraz zestawu złączowo- pomiarowego na nieruchomościach oznaczonych nr działek 579, 569/6, 569/5 i 569/3 położonych w obrębie geodezyjnym Mareza, w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo - pomiarowego do zasilenia budynków mieszkalnych; działka nr 633/1 Rakowiec
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo - pomiarowo do zasilenia budynków mieszkalnych; dziełka nr 52/7 Kamionka
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2017r
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych nr działek 56/1 i 336/3 położonych w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV do budynku mieszkalnego; inwestycja obejmuje działki nr: 378/4, 378/1, 378/5, 378/6, w obrębie geod. Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego na nieruchomościach oznaczonych nr działek 79/5, 79/30, 79/34, 79/36, 79/48, 79/54 położonych w obrębie geodezyjnym Lipianki, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
XLI sesję Rady Gminy Kwidzyn - 31 sierpnia 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali nr 22
Więcej »
Ogłoszenie
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn - 29 sierpnia 2017r. (wtorek) o godz. 15:30
Więcej »
Ogłoszenie
Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni zwraca się z prośbą o przekazanie poniższych informacji za pośrednictwem wójtów i sołtysów poszczególnych powiatów, jak największej liczbie rolników, którzy mogli zostać poszkodowani podczas wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w województwie pomorskim.
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
na dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
Ogłoszenie
VI sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn - 28 sierpnia 2017r. o godz. 12:00
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Lipianki
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Tychnowy
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Gurcz
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 sierpnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 222/1 położonej w obrębie geodezyjnym Korzeniewo
Więcej »
Ogłoszenie
o odwołaniu sesji Rady Gminy Kwidzyn zaplanowanej na dzień 10 sierpnia 2017 r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 1 sierpnia 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie geodezyjnym Mareza
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 1 sierpnia 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie geodezyjnym Korzeniewo
Więcej »
OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnej XL Sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 3 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 17:00
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 31 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące dz. nr 372, 378/8, 378/6 w miejscowości Rakowiec
Więcej »
Obwieszcenie Wójta Gmniy Kwidzyn
z dnia 31 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującą dz. nr 284/1 w obrębie geodezyjnym Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 26 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie geodezyjnym Tychnowy na dz. nr: 16,17,13/8,13/6,14
Więcej »
Zapytanie
o cenę zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w miejscowościach Mareza i Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie nr 43/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn, które odbędzie się dnia 3 sierpnia 2017 roku.
Więcej »
Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego
Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 lipca 2017 r. wydał decyzję nr 13zrid/2017/AG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Więcej »
Obwieszcenie Wojewody Pomorskiego
Wojewoda Pomorski zawiadamia,iż w dniu 17 lipca 2017 r. wydał decyzję nr 13zrid/2017/AG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Więcej »
Obwieszcenie Wojewody Pomorskiego
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że w dniu 13.07.2017 r. postanowieniem nr WI-II.7820.5.2017.AG-i, zostało podjęte zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzj i- inwestycja obejmuje działki nr 372/8, 370, w obrębie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że zwołuję XL sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 10 sierpnia 2017r. (czwartek) godz. 15:30
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulic
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że została wydana w dniu 18 lipca 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-18/2017 (sygn. GP.I. 6733.18.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Informacja Zastępcy Wójta Gminy Kwidzyn
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, że została wydana w dniu 17 lipca 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-17/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej i napowietrznej oświetlenia drogowego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej i napowietrznej oświetlenia drogowego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana w dniu 13 lipca 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-16/2017
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego o długości L-2m w miejscowości Rakowiec
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego o długości L-2m w miejscowości Rakowiec
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego o długości L-52/60m w miejscowości Górki
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Więcej »
WÓJT GMINY KWIDZYN
Ponownie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korzeniewie, Korzeniewo ul. Kwidzyńska 24, 82-500 Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze z oddziałem przedszkolnym oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Nowym Dworze
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu z oddziałem przedszkolnym oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Liczu
Więcej »
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Informuję, że została wydana decyzja Nr GP-ULICP-15/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Informuję, że została wydana decyzja Nr GP-ULICP-14/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Informuje, że została wydana decyzja Nr GP-ULICP-12/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Informuje, że została wydana decyzja Nr GP-ULICP-13/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Baldram, Brachlewo, Brokowo, Dubiel, Gilwa Mała, Gniewskie Pole, Gurcz, Janowo, Kamionka, Korzeniewo, Licze, Lipianki, Mareza, Nowy Dwór, Obory, Pastwa, Podzamcze, Rakowiec, Rozpędziny i Tychnowy, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zawiadamiam, że zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29 czerwca 2017r. (czwartek) godz. 15:30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 22 czerwca 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2017r
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne w obrębie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KWIDZYN
O PRZYJĘCIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI GILWA MAŁA, GMINA KWIDZYN
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2017 r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na nieruchomościach położonych w obrębie geodezyjnym Lipianki, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Tychnowy dz. nr 235/8 gm. Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana w dniu 19 maja 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-11/2017 (sygn. GP.I. 6733.11.2016) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU - projekt Młodzieżowej Rady Gminy
Więcej »
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 2 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 15:30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO
Zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: .Rozbudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Brachlewo - Tychnowy
Więcej »
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 23 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn informuje, iż został złożony uproszczony plan urządzenia lasów do wglądu dla właścicieli lasów, który będzie stanowił podstawę naliczania podatku leśnego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia, dojść i dojazdów, miejsc postojowych oraz budowa i przebudowa obiektów małej architektury
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania usługowej części budynku w celu przystosowania do potrzeb świetlicy kulturalno- oświatowej w miejscowości Kamionka
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych w Marezie
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Z dnia 26 kwietnia 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej do budynku jednorodzinnego w miejscowości Kamionka
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana w dniu 21 kwietnia 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-8/2017
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana w dniu 21 kwietnia 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-7/2017
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorkiego
Rozbudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Brachlewo-Tychnowy
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O budowie chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokami autobusowymi przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekro-czeniem cieku wodnego wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż planowa-nego chodnika, ścieżki pieszo
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Więcej »
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Dubiel, Mareza i Tychnowy, gmina Kwidzyn
Więcej »
Komunikat Wójta Gminy
Wtorek 2 maja 2017r. ustalam dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy, Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 marca 2017r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych w Marezie
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Uchwała Nr 3/17 Zebrania Wiejskiego sołectwa Brachlewo z dnia 22 marca 2017r.
W sprawie wyboru sołtysa sołectwa Brachlewo
Więcej »
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 30 marca 2017 r.(czwartek) godz. 15:30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
W sprawie budowy chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokami autobusowymi przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego
Więcej »
OGŁOSZENIE
Dnia 21 marca 2017r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 22 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 marca 2017r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2017 roku
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Brachlewo
Więcej »
Uchwała Nr 2/17 Zebrania Wiejskiego sołectwa Brachlewo z dnia 28 lutego 2017r.
W sprawie odwołania sołtysa sołectwa Brachlewo Pana Piotra Rachańskiego
Więcej »
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Termin: 7 marca 2017 r. (wtorek) godz. 15:30 w pok. nr 31, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 23 lutego 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Więcej »
OGŁOSZENIE
w sprawie wspólnego posiedzenia komisji
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
została wydana w dniu 1 lutego 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-3/2017
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-4/2017
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Korzeniewo i Rakowiec
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
została wydana decyzja Nr GP-ULICP-2/2017
Więcej »
Zaproszenie dla mieszkańców na spotkanie informacyjne
w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521. Termin: wtorek 24.01.2017, godz. 16:00 - Świetlica kulturalno-oświatowa, Rakowiec ul. Sportowa 3.
Więcej »
Ogłoszenie
Zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 26 stycznia 2017 r., godz. 15:30
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
W dniu 10 stycznia 2017 r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-1/2017
Więcej »
Ogłoszenie
W dniu 19 stycznia 2017 r. o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2017
Więcej »
INFORMACJA
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI GILWA MAŁA
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 19 grudnia 2016r. decyzja Nr GP-ULICP-31/2016
Więcej »
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
zwołanych przez Wójta Gminy Kwidzyn w styczniu i lutym 2017r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-30/2016 w dniu 15 grudnia 2016 roku (sygn. GP.I. 6733.38.2016) ustalającehj lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: " budowie wodociągu Dz 110 prowadzącego do zabudowy mieszkaniowej w Lipiankach na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 22 i 25/14
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-28/2016 w dniu 12 grudnia 2016r. (sygn. GP.II 6733.35.2016) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do obiektu technicznego- pompowni
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-29/2016 w dniu 14 grudnia 2016r. (sygn. GP.II 6733.34.2016) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2016 r.
o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2017 roku, z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie o terminie sesji Rady Gminy
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Więcej »
Ogłoszenie
WOJEWODA POMORSKI
Więcej »
Ogłoszenie
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn- 6 grudnia 2016 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
O udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu
Więcej »
Ogłoszenie
O możliwości składania wniosków z propozycjami nazw ulic w miejscowości Rozpędziny
Więcej »
Ogłoszenie
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
W dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 15:30 , odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w miejscowościach Pastwa i Tychnowy.
Więcej »
Oś priorytetowa X " Energia " Działanie 10.3.1 "Odnawialne Źródła Energii" BEZ KREDYTOWANIA !!!
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 09 listopada 2016r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2017-2019
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie spotkania informacyjnego w dniu 17.11.2016 r. dot. dofinansowań dla mieszkańców Gminy do instalacji odnawialnych źródeł energii
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
Zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 8 listopada 2016r., godz. 15:30
Więcej »
Ogłoszenie
W dniu 3 listopada 2016 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie XXXI Sesji Rady Gminy Kwidzyn - 27 października 2016r
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-27/2016
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Więcej »
Ogłoszenie
W dniu 18 października 2016 r. o godz. 15:30 w sali nr 22 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Informacja
O odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-26/2016
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
została wydana decyzja Nr GP-ULICP-25/2016
Więcej »
Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Zarządzonych na dzień 29 września 2016 r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-24/2016
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XXX sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Więcej »
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU
Informuje o pojawieniu się wilków na terenie województwa pomorskiego
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę: przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-23/2016 z dnia 02.09.2016r. oznaczona Nr GP.II 6733.26.2016
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana zmiana decyzji Nr GP-ULICP-7/2012 z dnia 7.09.2016r. oznaczona Nr GP.II 6733.27.2016 z dnia 30 sierpnia 2016r
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie zwołania XXIX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 8 września 2016r. godz. 15:30
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-22/2016 w dniu 25.08.2016r.
Więcej »
Adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Zmiana dotyczy godzin pracy punktu zlokalizowanego w Prabutach
Więcej »
Ogłoszenie
W dniu 6 września 2016 r. o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego
podaje do publicznej wiadomości, że dnia 11.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 247013G w m. Tychnowy wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
Więcej »
Ogłoszenie
o wyniku konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Ogłoszenie Prezesa KRUS
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
została wydana decyzja Nr GP-ULICP-20/2016
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kwidzyn uchwały Nr XXVIII/179/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze.
Więcej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Na wniosek firmy Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Energa-Operator S.A została wydana decyzja Nr GP-ULICP-19/2016
Więcej »
OGŁOSZENIE
4 sierpnia 2016r. (czwartek) o godz. 15.30 wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego
Więcej »
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
informuję o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Brachlewo, gmina Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
została wydana decyzja Nr GP-ULICP-16/2016
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
została wydana decyzja Nr GP-ULICP-17/2016
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 247013G w m. Tychnowy gm. Kwidzyn wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej,
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego
została wydana decyzja nr 233/16
Więcej »
Ogłoszenie
XXVIII sesję Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE
Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
O posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Więcej »
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAO UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Więcej »
Ogłoszenie
Konferencja Sprzedaż gruntów rolnych w świetle nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po 30 kwietnia 2016r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-15/2016
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Pastwa, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie
zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pana Macieja Glazy, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
Więcej »
Obwieszczenie starosty Kwidzyńskiego
rozbudowie drogi gminnej w Górkach wraz z odwodnieniem oraz przebudową oświetlenia
Więcej »
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Więcej »
Ogłoszenie
Badania mammograficzne w mammobusie
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie
zawiadamia się, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 maja 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 maja 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam,że na wniosek Biura Technicznego " EKO-WOD " została wydana decyzja Nr GP-ULICP-13/2016
Więcej »
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 24 maja 2016r. (wtorek) godz. 15.30 w sali narad nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 17 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 (II piętro) w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka nr 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 5 maja 2016r.
O możliwości zapoznania się z propozycjami nazw ulic w miejscowości Tychnowy
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam,że na wniosek Pana Wojciecha Ignaszak została wydana decyzja Nr GP-ULICP-12/2016
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek Pana Tomasza Gajewskiego została wydana decyzja Nr GP-ULICP-11/2016
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KWIDZYN
Z a w i a d a m i a m , że na wniosek Pana Zbigniewa Dolewskiego
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KWIDZYN
Z a w i a d a m i a m , że na wniosek Pana Macieja Glaza z Zakładu Usług Technicznych - została wydana decyzja Nr GP-ULICP-10/2016 w dniu 21.04.2016r.
Więcej »
OGŁOSZENIE
O zwołaniu XXVI sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 28 kwietnia 2016r. (czwartek) godz. 15:30 w sali narad nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Więcej »
OBWIESZCZENIE STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2016
O rozbudowie drogi gminnej w Górkach wraz z odwodnieniem oraz przebudową oświetlenia
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 1530 w pok. nr 31 (II piętro) w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka nr 30, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-9/2016 w dniu 12 kwietnia 2016 roku (sygn. GP.I. 6733.7.2016)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 19 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 (II piętro) w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka nr 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Więcej »
OGŁOSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, że zwołuję XXV sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 22 marca 2016r. (wtorek) godz. 1530 w sali narad nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 10 marca 20l6r.
O możliwości składania wniosków z propozycjami nazw ulic w miejscowości Tychnowy
Więcej »
ogłoszenie
w sprawie posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Modernizacja dróg gminnych w 2016 roku Numer ogłoszenia: 23863 - 2016
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATORSA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Piotrowskiego z dnia 28 stycznia 2016r. została wydana decyzja Nr GP-ULlCP-5/2016
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATORS.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Piotrowskiego z dnia 28 stycznia 2016r. została wydana decyzja Nr GP-ULlCP-4/2016
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana decyzja Nr GP-ULlCP-3/2016 w dniu 3 marca 2016 roku (sygn. GP.I. 6733.50.2015)
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Kwidzyn uchwały Nr XVIII/107/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 1 marca 2016 r
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
W dniu 9 marca 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń nr 22 Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka nr 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 lutego 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wydaniu decyzji Nr GP-ULlCP-2/2016 w dniu 18 lutego 2015 roku (sygn. GP.I. 6733.52.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wydaniu decyzji Nr GP-ULlCP-1/2016 w dniu 18 lutego 2015 roku (sygn. GP.I. 6733.51.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
O zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29 lutego 2016r. (poniedziałek) godz. 15:30
Więcej »
OGŁOSZENIE
O lokalizacji i godzinach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego.
Więcej »
OGŁOSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
O posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dnia 23 lutego 2016 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w miejscowości Dankowo, Górki, Podzamcze i Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Kwidzyn, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi publicznej do terenu Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo -Technologicznego w Górkach."
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 lutego 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Z dnia 10 lutego 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
W dniu 11 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości gruntowej: Mareza Nr działki 412
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W PIERWSZYCH WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KWIDZYN ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 14 STYCZNIA 2016r.
Więcej »
OGŁOSZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
O zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29 stycznia 2016r. (piątek) godz. 14:30
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2016.
Więcej »
OGŁOSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn dnia 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 14:40
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KWIDZYN
W sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-45/2015 w dniu 31.12.2015r. (sygn. GP.II 6733.49.2015) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie zwołania XXII sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Protokół
Zz przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Górki rozwiązaniami
Więcej »
Informacja o odwołaniu przetargu
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 29 grudnia 2015 r. o godzinie 1200 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Górki, gmina Kwidzyn, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 23/59 o powierzchni 0,1565 ha, stanowiącej własność Gminy Kwidzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GDII/00044718/1.
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH na rok 2016.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Kwidzyn uchwały Nr XVIII/108/15 z dnia 28 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gilwa Mała
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Kwidzyn uchwały Nr XVIII/109/15 z dnia 28 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Baldram, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2015 r.
o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2016 roku, z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-44/2015 (sygn. GP.II 6733.47.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-37/2015 (sygn. GP.I. 6733.46.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie zasilania elektroenergetycznego nn 0,4kV dla budynku mieszkalnego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-34/2015 (sygn. GP.I. 6733.39.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: " budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych i gospodarczych na nieruchomościach oznaczonych nr działek 90/3, 90/7, 90/8 w obrębie geodezyjnym Grabówko, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-39/2015 (sygn. GP.I. 6733.38.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "remoncie linii napowietrznej nn 0,4kV oraz budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych na nieruchomościach oznaczonych nr działek 150/3, 150/7, 165 w obrębie Grabówko oraz nr 19/8, 19/9, 19/10, 19/12, 21, 23 w obrębie geodezyjny Nowy Dwór, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-40/2015 (sygn. GP.I. 6733.40.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 40/6, 49/1, 50/1, 50/2, 53/3, 53/7, 53/8, 54/2, 54/8, 54/10, 54/12, 157, 158, 160, położonych w obrębie Grabówko w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-36/2015 (sygn. GP.I. 6733.45.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: " budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV wraz z linią światłowodu na nieruchomościach oznaczonych nr działek 273, 277/4 i 278 w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-35/2015 (sygn. GP.I. 6733.44.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV wraz z linią światłowodu
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzja Nr GP-ULICP-42/2015 (sygn. GP.I. 6733.42.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 405 położonej w obrębie geodezyjnym Mareza oraz nr działek 326 i 328/8 położonych w obrębie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-41/2015 (sygn. GP.I. 6733.41.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 157/22, 157/59, 157/138 położonych w obrębie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-38/2015 w dniu 30.11.2015r. (sygn. GP.II 6733.23.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Więcej »
Ogłoszenie o terminie posiedzenia
Komisji ds. Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa.
Więcej »
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XXI sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XX sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GPII.6733.49.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GPII.6733.48.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Grabówko
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Korzeniewo i Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel , Kamionka, Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 257/6, 257/8, 147/2, 256/9, 256/10, 256/12, 256/13, 256/14, położonych w obrębie geodezyjnym Brachlewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GPI.6733.34.2015
o wydaniu decyzji ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Obory
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II6733.37.2015
o wydaniu decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Licze
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GN.6840.23.2015
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Górki
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr DT.271.1.2015
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2015/2016
Więcej »
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016" z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Więcej »
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018" z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Więcej »
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016" z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Więcej »
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020
Więcej »
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II 6733.36.2015
o wydaniu decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II6733.28.2015
o wydaniu decyzji ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Brachlewo
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Pastwa
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Rakowiec i Lipianki
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Brachlewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.43.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Pastwa
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn nr GPII.6733.30.2015
o wydaniu decyzji ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II 6733.47.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wola Sosenka w obrębie geodezyjnym Brokowo Rakowieckie
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Mareza
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowościach: Dankowo, Mareza, Rakowiec i Tychnowy
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XIX sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XVIII sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.35.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-28/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Mareza oraz Korzeniewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.33.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-27/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Mareza
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.32.2015
o wydaniu decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Grabówko, decyzja obejmuje działki w obrębie geodezyjnym Rozpędziny
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.31.2015
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Rozpędziny oraz Miasto Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.41.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.42.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Korzeniewo i Mareza
Więcej »
INFORMACJA
w sprawie protokołu z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.39.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.40.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Grabówko
Więcej »
Ogłoszenie
o zmianie kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rakowiec
Więcej »
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja
o rozpoczęciu pracy w dniu 25 października przez Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr G.II6733.26.2015
o wydaniu decyzji ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Tychnowy
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Mareza
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowościach: Górki, Grabówko i Mareza
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.38.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Nowy Dwór
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.37.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Licze
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Pastwa
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Rakowiec i Lipianki
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Brachlewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II6733.25.2015
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II6733.27.2015
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.35.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Mareza i Korzeniewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.30.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Rakowiec
Więcej »
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
o odwołaniu referendum gminnego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.28.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Brachlewo
Więcej »
Uchwała Nr 5/15 z dnia 9 września 2015 roku Zebrania Wiejskiego sołectwa Rakowiec
w sprawie odwołania członka Rady Sołeckiej sołectwa Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.36.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tychnowy
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XVII sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o zbiórce i wywozie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD i RTV) oraz małogabarytowych zużytych opon.
Więcej »
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Komunikat Pomorskiego Lekarza Weterynarii
informuje o przeprowadzeniu szczepienia lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie 4 powiatów województwa pomorskiego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Obory
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Mareza
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XVI sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy w gminie Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Komunikat Gminnej Komisji ds. Referendum w Kwidzynie
o losowaniu kandydatów na członków Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Rozpędziny
Więcej »
Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 135/15
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II 6733.22.2015
o wydaniu decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Mareza
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie obwodów głosowania w referendum gminnym zarządzonym na dzień 20 września 2015 r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
Więcej »
Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego
na wyłonienie podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Kwidzyn znajdującego się w Rakowcu przy ul. Polnej 2
Więcej »
Zawiadomienie Generlnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o niedopuszczalności odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej "Kwidzyn" wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Kwidzyn."
Więcej »
INFORMACA O WYBORACH ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADNENCJĘ 2016-2019
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o konsultacjach dotyczących Projektu Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020
Więcej »
Komunikat Wójta Gminy
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie
na wyłonienie podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Kwidzyn znajdującego się w Rakowcu przy ul. Polnej 2
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 21 maja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obręb. geod. Brokowo Rakowieckie
Więcej »
SPRAWOZDANIE
z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektów nowych statutów wszystkich sołectw w Gminie Kwidzyn.
Więcej »
Informacja
Informacja dla mieszkańców Gminy Kwidzyn dotycząca Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Więcej »
Komunikat Wójta Gminy
zmiana godzin pracy urzędu
Więcej »
Protokół z przebiegu konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2015r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 stycznia 2015r.
o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2014 r.
o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2032"
Więcej »
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi
w sprawie przyjęcia "Programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2015-2017"
Więcej »
Oferta reazlizacji zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Więcej »
Informacja ws. wydawania duplikatów
legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego i innych dokumentów szkolnych
Więcej »
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 23.04.2014 r.
w sprawie obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji
Więcej »
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów podejmująca współpracę celem udzielenia pomocy osobie, bądź rodzinie. Działania Zespołu kierowane są do rodzin dotkniętych przemocą, znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązywanie konkretnego problemu. W załączonej informacji określone zostały zadania zespołu oraz wniosek.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 02.12.2009
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 727/09 na przebudowę jezdni (kat. obiekty XXV) w miejscowości Szałwinek
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30.09.2009
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Więcej »
Ogłoszenie konsultacji i zaproszenie na debatę
Wójt Gminy Kwidzyn zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na debatę społeczną nad projektem rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 września 2009r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 września 2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę Koło Kwidzyna
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 września 2009r.
Obwieszczenie o wystąpieniu do PPIS w Tczewie w sprawie opinii- most na Wiśle w okolicach Kwidzyna
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10.09.2009
Obwieszczenie dot. zawiadomienia o wsczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego "Przebudowa odcinka drogi gminnej Rozpędziny-Nowy Dwór"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 sierpnia 2009 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środow. uwarunkowań- budowa drogi Mareza Osiedle
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 sierpnia 2009 r.
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej - budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 lipca 2009r.
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa- budowa mostu na Wiśle w okolicach Kwidzyna
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lipca 2009r.
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej - budowa drogi osiedlowej w miejscowości Mareza Osiedle
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lipca 2009r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. decyzji środ. zmiana sposobu użytkowania budynków- produkcja peletów w Baldramie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 lipca 2009r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środow. uwarunkow. - budowa drogi w miejscowości Szałwinek
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2009r
Obwieszczenie -w sprawie dofinansowania do demontażu, transportu i utylizacji azbestu
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 czerwca 2009r.
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w spr. decyzji środ. drogi osiedlowe w miejscowości Mareza Osiedle
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środow. uwarunkow. - budowa kanalizacji i wodociagu w Rakowcu, ul. Spacerowa
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 maja 2009
Obwieszczenie o udziale spoleczeństwa- rozbudowa drogi Kwidzyn- Trzciano
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 maja 2009
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w spr. decyzji środ. uwarunk. modernizacja drogi Kwidzyn - Trzciano
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 kwietnia 2009r.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu dowodu świadków most na Wiśle koło Kwidzyna
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2009r.
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej - kanalizacja przy ul. Słonecznej w Rakowcu
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2009r.
Obwieszczenie o udziale spoleczeństwa- kopalnia kruszywa Podzamcze I
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 marca 2009r.
o przygotowanym projekcie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej BTS Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. na działce nr 154 w obrębie geodezyjnym Brachlewo, gmina Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie o wszczęciu post. decyzja środowiskowa - kanalizacji ul. Spacerowa w Rakowcu
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie o wszczęciu post. decyzja środowiskowa- budowa drogi w Szałwinku
Więcej »
Obwieszczenie Wójta GminyKwidzyn z dnia 24 lutego 2009r.
Obwieszczenie w spr. rozprawy administracyjnej most na Wiśle koło Kwidzyna
Więcej »
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 stycznia 2009r.
Obwieszczenie o udziale spoleczeństwa- budowa mostu na Wiśle w okolicach Kwidzyna
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zamieszczenu w BIP informacji o wydaniu decyzji środowiskowej budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Korzeniewa do Janowa
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zamieszczenu w BIP informacji o wydaniu decyzji środowiskowej budowa Utworzenie KPPT
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zamieszczenu w BIP informacji o wydaniu decyzji środowiskowej budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Marezy do Grabówka
Więcej »
OBWIESZCZENIE
obwieszczenie o wydaniu postanowienia PPIS w Kwidzynie-most na Wiśle w okolicach Kwidzyna
Więcej »
ogłoszenie
o przedłożeniu celem konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 oraz zaproszenie na debatę społeczną nad programem.
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postepowaniu- Program Ochrony Środowiska dla gminy Kwidzyn na lata 2007-2015
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w spr. decyzji o środ. uwarunk.
Więcej »
OBWIESZCZENIE
o wszczeciu postepowania w spr. decyzji środ. uwarunk. budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Korzeniewa do Janowa
Więcej »
OBWIESZCZENIE
o wszczeciu postepowania w spr. decyzji środ. uwarunk. budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Kwidzyna do Rozpędzin
Więcej »
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postepowania w spr. decyzji środ. uwarunk. budowa ścieżki pieszo- rowerowej Mareza- Grabówko
Więcej »
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postepowania w spr. decyzji środ. uwarunk. budowa ścieżki pieszo- rowerowej Mareza- Grabówko
Więcej »
OBWIESZCZENIE
o zamieszczenu w BIP informacji o wydaniu decyzji środowiskowej budowa kanalizacji przy ul. Słonecznej w Rakowcu
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa- budowa mostu na Wiśle w okolicach Kwidzyna
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie - przebudowa sieci wodociągowej na dz nr 52-1, 52-2, 161, 64-1, 158 - Grabówko, dz nr 8, 10-16, 11 - Nowy Dwór
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wydzieleniu i budowie drogi wewnętrznej na działkach: 226/9, 226/10, 226/11, 226/13, w obrębie geodezyjnym Rakowiec,gmina Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE
obwieszczenie o postanowieniu o nałożeniu rapotru - most na Wiśle w okolicach Kwidzyna
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy
o projekcie pn. „Słoneczne dachy dla Powiśla”
Więcej »