logo
Prawo miejscowe
Uchwa艂y Rady 2002 - 2006

Uchwa艂a Nr III/13/06
w sprawie nadania nazwy ulica "Pi臋kna" oraz ulica "Mi艂a" drogom wewn臋trznym po艂o偶onym w Rakowcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/12/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/11/06
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/10/06
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/9/06
w sprawie zatwierdzenia przychod贸w i wydatk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/06
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/06
w sprawie nadania nazwy "ulica Wsp贸lna" drodze wewn臋trznej po艂o偶onej w Rakowcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/6/06
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta stanowi膮cej podstaw臋 do ustalenia nale偶no艣ci podatku rolnego na rok podatkowy 2007 na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/5a/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwala Nr I/5/06
w sprawie ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwala Nr I/4/06
w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn i okre艣lenia przedmiotu ich dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/06
w sprawie wybory wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/06
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/06
w sprawie powo艂ania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/271/06
w sprawie przyj臋cia programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2006 – 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/270/06
w sprawie oceny aktualno艣ci Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn i miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego z uwzgl臋dnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/269/06
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Baldram.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/268/06
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/267/06
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/266/06
w sprawie trybu post臋powania o udzielenie dotacji z bud偶etu Gminy Kwidzyn podmiotom niezaliczanym do sektora finans贸w publicznych i niedzia艂aj膮cym w celu osi膮gni臋cia zysku na realizacj臋 zada艅 Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/265/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/264/06
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/263/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania Sekretarza Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/262/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/261/06
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu s艂u偶膮cych do naliczania koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych realizowanych przez radnych Gminy Kwidzyn pojazdami samochodowymi nieb臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/260/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXV/248/06 z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie okre艣lenia zasad nabycia, zbycia i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/259/06
w sprawie okre艣lenia zasad wnoszenia i zbywania udzia艂贸w oraz akcji przez W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/258/06
w sprawie przyst膮pienia do Sp贸艂ki z o.o. Kwidzy艅ski Park Przemys艂owo - Technologiczny z siedzib膮 w G贸rkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/257/06
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/256/06
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ek nr 328/1, 328/2, 328/3 i 328/4 w miejscowo艣ci Gilwa Ma艂a, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/255/06
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Dankowo w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/254/06
w sprawie utworzenia obwod贸w g艂osowania w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/253/06
w sprawie ustalenia podzia艂u na okr臋gi wyborcze, ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych do rady gminy w ka偶dym okr臋gu na terenie gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/252/06
w sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g gminnych odcinka obecnej drogi krajowej nr 90 od granicy z miastem Kwidzyn na Kanale Palemona do skrzy偶owania z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 588 Opalenie – Grabowo – Mareza.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/251/06
w sprawie okre艣lenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w samorz膮dowych mianowanych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/250/06
w sprawie nadania nazwy "ulica Sportowa" drodze wewn臋trznej w Korzeniewie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/249/06
w sprawie wyra偶enia zgody na darowizn臋 nieruchomo艣ci na cele publiczne na rzecz Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/248/06
w sprawie okre艣lania zasad nabycia, zbycia i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/247/06
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu za pierwsze p贸艂rocze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/246/06
w sprawie okre艣lania zasad wnoszenia i zbywania udzia艂贸w oraz akcji przez W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/245/06
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/244/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006 r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/243/06
w sprawie przyst膮pienia do dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do organizacji oraz przeprowadzenia w roku 2007 obchod贸w „Roku Dolnego Powi艣la”.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/242/06
w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu kwidzy艅skiego dotycz膮cego organizacji „VI Do偶ynek Powiatowych” w roku 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/241/06
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na obszarze Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/240/06
w sprawie nadania statut贸w so艂ectwom w Gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/239/06
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dw贸ch udzia艂贸w w Przedsi臋biorstwie Naprawczo - Produkcyjnym ExPOM Sp贸艂ka z o.o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/238/06
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci za ustalon膮 cen臋.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/237/06
w sprawie zarz膮dzenia poboru od os贸b fizycznych podatku rolnego, podatku le艣nego i podatku od nieruchomo艣ci w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p艂atno艣ci dla inkasent贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/236/06
w sprawie nadania nazwy „ulica Kwiatowa” drodze wewn臋trznej w Marezie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/235/06
w sprawie nadania nazwy „ulica Widokowa” drodze wewn臋trznej w Rozp臋dzinach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/234/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/233/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/232/06
w sprawie okre艣lenia zasad u偶ywania i ochrony herbu i flagi Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/231/06
w sprawie upowa偶nienia Przewodnicz膮cego Rady Gminy do dokonywania czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec W贸jta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/230/06
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn w 2005r. i udzielenia W贸jtowi absolutorium
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/229/06
w sprawie przyj臋cia Planu Odnowy So艂ectwa G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/228/06
w sprawie przyj臋cia Planu Odnowy So艂ectwa Pastwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/227/06
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Rakowcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/226/06
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gurczu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/225/06
w sprawie nadania nazwy drodze wewn臋trznej w Rozp臋dzinach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/224/06
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci oznaczonych numerami dzia艂ek: 187, 189, 190, 191, 192 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/ 223/06
w sprawie przyst膮pienia do Zak艂adu Utylizacji Odpad贸w Sp贸艂ka z o.o. z siedzib膮 w Gilwie Ma艂ej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/222/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXX/211/06 z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/221/06
w sprawie zaopiniowania Projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/220/06
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw, a tak偶e wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owe zasady jego przyznawania i wyp艂acania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/219/06
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/218/06
w sprawie zarz膮dzenia konsultacji z mieszka艅cami wszystkich so艂ectw w gminie Kwidzyn w sprawie nadania nowych statut贸w so艂ectwom.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/217/06
w sprawie przedterminowych wybor贸w so艂tysa so艂ectwa Nowy Dw贸r
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/216/06
w sprawie diet dla przewodnicz膮cych organ贸w wykonawczych jednostek pomocniczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/215/06
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy Ordynacja podatkowa, a tak偶e wskazania organu do tego uprawnionego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/214/06
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na finansowane wydatk贸w nieznajduj膮cych pokrycia w planowanych w roku 2006 dochodach bud偶etu gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/213/06
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/212/06
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na obszarze Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/211/06
w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/210/05
w sprawie rozpatrzenia skargi pana J贸zefa Babiszaka na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/209/05
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/208/05
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/207/05
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/206/05
w sprawie wyboru banku do obs艂ugi bud偶etu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/205/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie bud偶etu gminy na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/204/05
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw, a tak偶e wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owe zasady jego przyznawania i wyp艂acania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/203/05
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto艣ci jednego punktu dla pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w szko艂ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/202/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/201/05
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek le艣ny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/200/05
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/199/05
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/198/05
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci oraz zwolnie艅 od tego podatku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/197/05
w sprawie podj臋cia zobowi膮za艅 finansowych na realizacj臋 inwestycji pn. Budowa Zak艂adu Gospodarki Odpadami w Gilwie Ma艂ej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/196/05
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/151/05 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie bud偶etu gminy na rok 2005
Wi臋ce