logo
Prawo miejscowe
Zarz膮dzenia W贸jta 2019 - 2023

Zarz膮dzenie nr 57/19 W贸jta Gminy kwidzyn z dnia 13.03.2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w szk贸艂 podstawowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2019 roku
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku
Zarz膮dzenie Nr 34/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 lutego 2019 roku
w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez uczelnie, specjalno艣ci i formy kszta艂cenia nauczycieli prowadzone przez uczenie, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15lutego 2019 roku
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2019 oraz ustalenie Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 stycznia 2019 r.
W sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 stycznia 2019r.
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej, wzoru oferty, karty oceny formalnej i merytorycznej oraz sprawozdania z realizacji zada艅 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii
Wi臋cej »
Uchwala Nr V/24/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej za rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Bronno i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa O艣no i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Nowy Dw贸r i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Grab贸wko i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2019 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Janowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2019 r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Ma艂gorzaty Kowalskiej zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw ewidencji ludno艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 16/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. ochrony 艣rodowiska i gospodarki odpadami w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustaleniu sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie podania kryteri贸w branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym i post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szk贸l podstawowych, przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia spe艂nienia tych kryteri贸w, a tak偶e liczb臋 punkt贸w mo偶liw膮 do uzyskania za poszczeg贸lne kryteria
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 14/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym termin贸w sk艂adania dokument贸w, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz klas pierwszych szk贸l podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa G贸rki i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Brokowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Dubiel i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Janowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Sza艂winek i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 07 stycznia 2019 r.
W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2019 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie okre艣lenia formy przekazywania sprawozda艅 przez kierownik贸w jednostek organizacyjnych gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie opracowania dla Urz臋du Gminy Kwidzyn planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania Urz臋dowi Gminy Kwidzyn Regulaminu organizacyjnego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7111452