logo
Prawo miejscowe
Zarz膮dzenia W贸jta 2019 - 2023

ZARZ膭DZENIE Nr 16/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. ochrony 艣rodowiska i gospodarki odpadami w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustaleniu sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie podania kryteri贸w branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym i post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szk贸l podstawowych, przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia spe艂nienia tych kryteri贸w, a tak偶e liczb臋 punkt贸w mo偶liw膮 do uzyskania za poszczeg贸lne kryteria
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 14/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym termin贸w sk艂adania dokument贸w, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz klas pierwszych szk贸l podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 07 stycznia 2019 r.
W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2019 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie okre艣lenia formy przekazywania sprawozda艅 przez kierownik贸w jednostek organizacyjnych gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie opracowania dla Urz臋du Gminy Kwidzyn planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6876735