logo
Prawo miejscowe
Uchwa艂y Rady 2018 - 2023

Uchwa艂a Nr V/26/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie powo艂ania opiekuna M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwala Nr V/25/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego ,,Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Wi臋cej »
Uchwala Nr V/24/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwala Nr V/23/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2018.
Wi臋cej »
Uchwala Nr V / 22 / 19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV / 21 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/20/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie planu pracy Komisji sta艂ych Rady Gminy na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/19/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2019.
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/18/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zniesienie wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Grab贸wko
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/17/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 r.
W sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Gminy Kwidzyn przys艂uguj膮 diety oraz zwrot koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/16/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 listopada 2018r
W sprawie ,,Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/15/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 r
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2021
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/14 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/13/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/12/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/ 11 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r
W sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/ 10 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r
W sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwala Nr III / 9/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Wi臋cej »
Uchwala Nr III / 8 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwala Nr II/7/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018 r.
W sprawie zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie do偶ywiania w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim rz膮dowym programem ,,Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".
Wi臋cej »
Uchwala Nr II/6/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018r.
W sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania nieodp艂atnie pomocy w zakresie do偶ywiania w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b obj臋tych wieloletnim rz膮dowym programem ,,Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"
Wi臋cej »
Uchwala Nr II/5/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018 roku
W sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich sk艂adu osobowego oraz przedmiotu ich dzia艂ania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta.
Wi臋cej »
Uchwala Nr I/3/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie wyboru przewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/1/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie powo艂ania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7005096